Med bakgrunn i den pågående pandemien knyttet til covid-19 har Trondheim kommune og NTNU helse tatt initiativ til Prosjekt 2021: Fem midlertidige kunstprosjekt i det offentlige rom, på fem ulike steder i Midtbyen, av kunstnere som bor i Trondheim.

Prosjekt 2021 inkluderer formidling fra forskere ved NTNU og blir tilgjengelig for publikum i perioden juni- august 2021.

— Jeg er stolt av å presentere Ana Dunjic, Tobias Liljedahl, Qianhui Qian, Pål Bøyesen, Anne Helga Henning og Anna Ida Pezzot som de utvalgte kunstnerne i Prosjekt 2021,  sier kurator Mishi Foltyn.

Foltyn omtaler kunstprosjektene som håpefulle samtidig som de er kritiske. De har humor og glede og er plassert på steder som vi alle kjenner godt. Prosjektene gir oss noen viktige perspektiver i en tid med mye usikkerhet – og en mulighet til å finne sammen igjen, gjennom kunsten.

Kurator Foltyn. Foto.

Kurator Mishi Foltyn håper at Prosjekt 2021 kan bidra til at flere vil oppsøke kunst og kulturopplevelser i Trondheim og ta Midtbyen tilbake som et sosialt møtested. Foto: Katherine Butcher/ NTNU.

Utvalget av de fem kunstprosjektene som utgjør Prosjekt 2021 er gjort av kurator Mishi Foltyn. Prosjekt 2021 er forankret i en prosjektgruppe, der satsingsområdet NTNU helse, Trondheim kommunes kunst i offentlige rom-ordning, Universitetskommunesamarbeidet TRD 3.0 og Midtbyen Management deltar.

Fem prosjekter, fem nasjonaliteter, fem steder i Midtbyen

Kunstprosjektene tematiserer hvordan vi lever i verden og hvordan verden ser ut i Trondheim.

— Arbeidene symboliserer noe av mangfoldet som vi finner i Trondheim: Seks kunstnere, fra fem ulike land som utrykker seg gjennom film, lyd, monument, deltakende kunst, tegning og performance, som skal utfolde seg 20 minutter en dag, til hver dag i tre måneder.  De gir perspektiver, måter å se verden på, som henger sammen med det fysiske landskapet I byen vår, men også hvem vi er som samfunn., sier Mishi og legger til at kunstprosjektene inviterer folk til å delta på forskjellige måter og inkluderende vis.

Hvorfor er Prosjekt 2021 interessant i lys av pandemien? 

— Pandemien har satt sterkt preg på det sosiale. Vi måtte lære å oppføre oss annerledes sammen på samme sted. Dette har satt det sosiale, som familier, naboskap etc., under press og vist betydningen av gode fellesskap og relasjoner – og hvordan kreativitet er viktig når vi har funnet ulike digitale løsninger når vi ikke kan møtes fysisk.

Prosjekt 2021 er en invitasjon til å ta del av kulturen i Trondheim og ta tilbake Midtbyen som et fysisk møtested, sier Mishi Foltyn.

De femkunstnerene. Foto.

Gruppebilde av kunstnerne som deltar i Prosjekt 2021: Fra venstre: Anna Ida Pezzot, Qianhui Qian, Pål Bøyesen, Anne Helga Henning og Ana Dunjic. Kunstner Tobias Liljedahl var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Katherine Butcher/ NTNU.

Hvorfor et kunstsamarbeid mellom NTNU og Trondheim kommune?

— Koronapandemien har preget alle og vi hadde lyst til å bidra til å gi folk som besøker Midtbyen en opplevelse, kanskje midt under, eller etter pandemien. En opplevelse som samtidig kan romme noen refleksjoner rundt pandemien og hvordan kunst, kultur og kunnskap kan bidra til å heve livskvaliteten, sier en av initiativtakerne til Prosjekt 2021, Ann Iren Jamtøy, som er koordinator i satsingsområdet NTNU helse.

— Vi ville lage noe i det offentlige rom for å gjøre det tilgjengelig for flest mulig og for å aktualisere nye steder i Midtbyen. Samtidig gjenspeiler det hvordan uterom har vært og fremdeles er viktig som en sosial møteplass under pandemien, sier Jamtøy.

Trondheim kommune har en omfattende ordning med kunst i offentlige rom, med vekt på permanente utsmykninger i bygg og uterom. Berit Kirksæther er ansvarlig for kommunens ordning og er glad for samarbeidet med NTNU om Prosjekt 2021.

— Når vi er flere kan vi tenke nytt og større om kunst i det offentlige rom – vi kan etablere nye former for samarbeid og trekke inn nye fagperspektiver. Vi syns det er særlig spennende å jobbe med prosjekter som skal foregå og utfolde seg på ulike steder i Midtbyen- ute og inne, sier Berit Kirksæther i Trondheim kommune.

Kontakt og mer informasjon om Prosjekt 2021