Prorektor Toril Nagelhus Hernes er tatt opp som medlem av EUA Expert Group on Innovation (EGInno).

Den europeiske universitetsforening (EUA) er en sammenslutning av universiteter fra 47 land i Europa. NTNUs prorektor for nyskaping er nå en del av EGInno, som er EUAs rådgivende komité for innovasjonspolitiske spørsmål på europeisk nivå.

Den fungerer som et rådgivende organ for EUA-styret og -rådet. Som en del av EGInno vil Hernes kunne drøfte problemstillinger innenfor innovasjonstema med de andre medlemmene som har lederansvar ved deres universitet.

EUA har hovedkontor i Brüssel og arbeider for å harmonisere videregående utdanning og forskning i Europa, blant annet gjennom Bologna-prosessen. EUA har nedsatt arbeidsgrupper og styringskomitéer der det er behov for ekspertise på høyt nivå, som innenfor forsknings- og innovasjonspolitikk, doktorgradsutdanning, læring og undervisning og digital transformasjon.

I ekspertgruppen for innovasjon er Hernes tatt opp som medlem, som eneste norske deltager.