Over tre uker i 2019 utforsket 130 lærerstudenter og 170 ungdomsskoleelever forholdet mellom lyrikk og musikk – med god hjelp fra rapperen Jaa9. Nå blir det unike undervisningsprosjektet hedret med en pris på én million kroner.

Lydrik(k) er navnet på et flerfaglig undervisnings- og forskningsprosjekt på Institutt for lærerutdanning ved NTNU, som lar lærerstudenter, elever og lærere i ungdomsskolen, faglærere og utøvende artister utforske kreativ skriving og musikkproduksjon i fellesskap.

Lydrik(k) ble første gang gjennomført våren 2019, i samarbeid med Rosenborg skole i Trondheim, rapperen Jaa9 (Johnny Engdal Silseth) og musiker og musikkteknolog Sjur Dagsland.

Nå blir det nyskapende tiltaket belønnet med Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning, som hvert år deles ut av Diku.

Ny type praksis

I lærerutdanningen gjennomføres ordinære praksisperioder vanligvis ved at studentene følger allerede eksisterende planer ved skolen de er utplassert på, under tett veiledning fra praksislærer.
Lydrik(k) gir lærerstudentene en helt annen praksiserfaring. De får i oppgave å samarbeide om å lage en låt som består av en egenprodusert tekst og et egenkomponert lydspor. I tillegg til å levere inn låten som en lydfil, må studentene framføre låten foran publikum på konsertscenen Dokkhuset i Trondheim.

De blir også koblet til grupper med elever på ungdomsskolen som deltar i prosjektet. Ungdomsskoleelevene har da allerede fått undervisning ved Institutt for lærerutdanning og av de profesjonelle utøverne som er med i prosjektet – i bruk av aktuelle digitale verktøy, kreativ skriving, teoretiske perspektiver og i rap- og sanglyrikk.

Lærerstudentene må ta del i veiledning av ungdomsskoleelevenes kreative, sosiale og faglige prosesser og de må ta avgjørelser, finne på ideer og diskutere seg fram til fungerende løsninger sammen med elevene – uten noen fasit.

– Dette er verdifull praksis, der studentene får prøvd ut og utviklet sin egen praktiske og selvstendige dømmekraft. Etter prosjektet sa flere av studentene at de hadde utfordret seg selv og gjort ting de ikke trodde de fikk til eller turte. Å være utenfor komfortsonen og å arbeide sammen med andre om krevende problemstillinger under stor faglig frihet, er viktig i lærerjobben. Lærere må kontinuerlig ta profesjonelle og faglige valg, og de må tørre å by på seg selv – slik studentene må gjennom dette prosjektet, forklarer Sindre Dagsland, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og en av prosjektlederne i Lydrik(k).

Prosjektet utvides

Prosjektet er nå tatt inn som en fast del av lærerutdanninga ved NTNU. Lydrik(k) skal etter hvert utvides til å omfatte samarbeidsskolens mottaksklasse. Gjennom låtskapingen dannes inkluderende fellesskap der disse elevene får anledning til å utnytte sine språklige ressurser sammen med andre. I mottaksklassen er forholdet mellom risiko og trygghet en særlig relevant problemstilling, og det arbeides etter et prinsipp om å skape et trygt kommunikativt rom for elevene.

Våren 2020 ble Lydrik(k) gjennomført på heldigitalisert, koronavennlig vis, og denne gang ble også forfatter Rune F. Hjemås, bykunstner i Trondheim i 2018 og beboer av Trondheim kommunes forfatterbolig, med på samarbeidet.

– Dette resulterte i variert utnyttelse av digitale undervisnings- og samarbeidsmåter som innebar blant annet videokunst, litterære videosamtalerekker og fulldigitalisert musikkproduksjon, – introduksjon og -veiledning, sier Dagsland.

Også juryen som har valgt ut prosjektet, peker på at Lydrik(k) inspirerer og har stort potensial til å vokse.

«Det fremstår som et innovativt og interaktivt pedagogisk tiltak som åpner for læring på tvers av fagområder og innebærer dybdelæring; denne tilnærmingen har stor overføringsverdi ut over lærerutdanning. Tiltaket løfter frem vesentlige tema som kreativitet, individuelt uttrykk, (samfunns)kritisk refleksjon og fagfornyelse i samspill mellom fag og kunstuttrykk.»

«Det relativt nye Lydrik(k) er allerede etablert som et vedvarende tiltak ved lærerutdanninga ved NTNU. Det har fått innpass i solide institusjonelle strukturer, utvikles og spres til andre utdanningsinstitusjoner. Samarbeidet vokser og inkluderer nye ungdomsgrupper, studenter og lærere som får berikende læringsopplevelser gjennom tiltaket,» heter det i juryens begrunnelse.

Stor overføringsverdi

For de som vil høre mer om prosjektet inviterer Diku til webinar tirsdag 16. juni klokken 12.00.

Påmelding og informasjon om webinaret

– Lydrik(k) bidrar til fagfornyelse og en vesentlig styrking av utdanningskvaliteten ved lærerutdanningen på NTNU. Tiltaket åpner for læring på tvers av fagområder og har stor overføringsverdi utover lærerutdanningen, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

– Jeg håper og tror at dette kan være til inspirasjon for andre institusjoner og fagmiljøer, legger han til.

Deltakere i Lydrik(k):

 • Sindre Dagsland, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Even I. Diesen, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Ola Harstad, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Egil Reistadbakk, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Øyvind Johan Eiksund, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Irmelin Kjelaas, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Signe Rix Berthelin, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Hans Kristian Sæterbakk, Rosenborg skole
 • Øystein Gjerde Nilsen, Rosenborg skole
 • Ida Muren Olsen, Rosenborg skole
 • Johnny Engdal Silset (Jaa9), musiker
 • Sjur Dagsland, musiker
 • Rune F. Hjemås, forfatter