Robin T. Bye holder stolt opp diplom og Goodeve-medaljen.

Robin T. Bye ved institutt for IKT og realfag er en av få nordmenn som har mottatt den gjeve Goodeve-medaljen.

Tekst og foto: Ann-Kristin Haram Maridal

Det er bare en håndfull norske akademikere som har mottatt den gjeve prisen Sir Charles Goodeve Medal. Førsteamanuensis Robin T. Bye (institutt for IKT og realfag) ved NTNU i Ålesund er en av dem. Sammen med Sammen med PhD-studenten Assimizele Brice, og veilederne Johannes Royset og Johan Oppen skrev han artikkelen som ble kåret som vinner i 2019 i tidsskriftet Journal of the Operational Research Society.

Sjøtrafikkovervåking

Paperen “Preventing environmental disaster from grounding accidents: A case study of tugboat positioning along the Norwegian coast” utdyper hvordan man kan bruke matematikk og bedre optimalisering i fellesskap for å forhindre store miljøkatastrofer fra oljetankforlis i fremtiden. Ved å måle flere slepebåter samtidig, blir situasjonen mer forutsigbar.

Flere hundre oljetankere passerer den nordnorske kystlinjen hvert år. Farvannet i denne regionen blir overvåket av Kystverkets fartøysentral i Vardø. For å bevare miljøsikkerheten er slepebåter er stasjonert langs kysten for å forebygge eller redusere akutt forurensing. Det er derfor viktig at båtene kan komme seg raskest mulig til et båthavari.

Kystverket som oppdragsgiver

Gruppen brukte dataovervåkningsverktøyet «Automatic Identification System» (AIS) på bestilling fra Kystverket. – Fra fartøysentralen i Vardø utforsket vi flere scenarioer av nestenulykker. Her simulerte vi hvordan slepebåtene våre kunne vært både raskere og nærmere oljetankene fordi algoritmen hadde regnet ut gunstige posisjoner, forklarer Bye.

Bye var veileder for Brice.  – Metoden har definitivt overføringsverdi til all slags trafikkregulering langs kystlinjen, der man skal styre mer enn ett skip, altså flåtestyring eller svermstyring av fartøy.

Om prisen

Prisen blir gitt til det beste bidraget innenfor filosofi, teori eller øvelse som samsvarer med de akademiske metodene til OR (Operational Research, og som blir publisert i tidsskriftet Journal of the OR Society  eller JORS).

Medaljen har fått navnet etter Sir Charles Goodeve, en av forkjemperne innen sivilt sjøfartsforsvar etter andre verdenskrig.

 

Goodeve-medaljen 2020

Goodeve-medaljen 2019