Åtte millioner kroner i ekstrabevilgning fra Staten sikrer at Norwegian Cyber Range (NCR) kan bygges ferdig på Gjøvik. Arenaen der næringsliv, forskere og studenter skal trene på å motstå dataangrep vil etter planen stå ferdig til jul. 

9. mai 2019 ble det kjent at NTNU får bevilget 24 millioner kr fra Kunnskapsdepartementet til å oppgradere flere bygg. Av dette går 8 millioner til å fullføre lokalene til Norwegian Cyber Range (NCR) på campus i Gjøvik.

Viktig i etterutdanning

– Denne bevilgningen sikrer byggestart i sommer og da står forhåpentligvis treningssenteret ferdig i løpet av året, sier instituttleder Nils Kalstad ved NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

Instituttleder Nils Kalstad

Instituttleder Nils Kalstad

– Vi gleder oss til å kunne tilby et svært realistisk fysisk øvings- og treningsmiljø. Anlegget blir spesielt viktig i etter- og videreutdanning. Samtidig får vi plass til Seksjon for digital sikkerhet ved IT-avdelingen på NTNU. Dette vil styrke NTNUs evne til både å beskytte sine egne digitale verdier og til å levere anvendbar kunnskap og ferdigheter til samfunnet, sier Kalstad.

Nasjonalt ansvar

I Nasjonal strategi for digital sikkerhet har NTNU fått ansvar for etableringen av NCR, som skal være en nasjonal test- og øvingsarena for cyber- og informasjonssikkerhet på tvers av alle samfunnssektorer. NCR blir både en akademisk og kommersiell øvingsarena. Testing, trening og øving er virkemidler for å eksponere virksomheter og mennesker for hendelser i realistiske, men trygge omgivelser.

Etableringen av Norwegian Cyber Range har tidligere mottatt støtte fra Oppland
fylkeskommune, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Sentrale samarbeidsaktører er Cyberforsvaret, Sivilforsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NorSIS, Telenor Norge, Evry og mnemonic.

Moderniserer læringsarealer på Gløshaugen

NTNU har får også 16 mill. kr til oppgradering av undervisnings¬arealer og student-arbeidsplasser på campus Gløshaugen i Trondheim. Det er stort behov for nye og moderne læringsarealer i forbindelse med at teknologistudenter flyttes fra Kalvskinnet til Gløshaugen. Bare i 2019 flytter 1.000 nye studenter inn på Gløshaugen, som ledd i den faglige samlokaliseringen innen det nye NTNU.