personer på rekke

Undervisere og et knippe studenter fra dagens samling for Master i helseledelse.

I dag har studentene fra den flunkende nye Master i helseledelse hatt første undervisningsdag.

– Det er spennende å se så stor interesse for å bli en fremtidig leder, sier førsteamanuensis og studieprogramansvarlig fra Institutt for helsevitenskap i Ålesund, Ralf Kirchhoff.

Samarbeid i Møre og Romsdal

Studiet opplevde stor interesse fra søkere, og er et samarbeid mellom NTNU i Ålesund, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Masteren har vært etterspurt på bakgrunn av økte krav til lederkompetanse i helse- og sosialtjenestene, og den skal kvalifisere kandidater til å gå inn i ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte.

– I dag har 60 studenter hatt sin første samling, og det er en lang rekke stillinger som kan åpne seg for disse, forteller Kirchhoff. Opplagt kan disse gå inn i lederstillinger i helse- og omsorgstjenestene, men det vil også være behov for dem i type stillinger der analytiske egenskaper og kontekstforståelse er etterspurt, for eksempel i forvaltningen eller privat sektor.

Endringer og krav i helse-og sosialtjenesten

På åpningsdagen fikk studentene oppleve gjesteforelesning av Magne Nylenna, fagdirektør i Folkehelseinstituttet og professor i samfunnsmedisin. I sin presentasjon fortalte han blant annet hvordan helse- og sosialtjenesten er preget av store endringer, omorganiseringer, innovasjon og effektivisering.

– Det er en årsak til hvordan dagens helsetjenester har blitt til, sa Nylenna. – For noen generasjoner siden hadde vi enslige leger som reise hjem til folk med en legeveske på armen, mens helsevesenet i 2020 er blitt en høyteknologisk gigant, sa Nylenna.

Fagdirektøren mener at for å bli en god leder i dagens helselandskap må man ha forståelse for endringene bakover i tid, og man må være klar over endringene fortsatt foregår.

– Dette må vi være åpne for, ingen vet nøyaktig hvordan dette blir i fremtiden, fortalte Nylenna.

Fordypning i tema

 Til stede på åpningsdagen var også representanter fra høgskolene i Molde og Volda.

– Tidligere har vi holdt en videreutdanning med samme navn, men vi er stolte over å ha  på plass en master, sier dosent Alf Roger Djupvik fra Høgskulen i Volda.

Det er faktisk den eneste masteren som er et samarbeid mellom alle tre utdanningsinstitusjonene i fylket.

– Når dette nå har blitt en master kan studentene fordype seg i en oppgave gjennom hele studiet, og vi gleder oss til å se hvilke temaer de velger.

Masteren har rekruttert fra hele landet, men omtrent 70 prosent av studentene bor i Møre og Romsdal, i følge Kirchhoff. Studentene forteller at de føler masteren er veldig relevant for dem, og de fleste er sykepleiere i utgangspunktet.