Det nye navnet blir Norsk havteknologisenter. Uteområdene og de nye byggene som skal bygges på Tyholt i Trondheim får også egne navn. 

– Det nye navnet fremhever at senteret er et nasjonalt senter for havteknologi. Navnet bidrar til å styrke forståelsen for hva fagmiljøene på NTNU og SINTEF arbeider med, og at dette er viktig for å sikres Norges posisjon som ledende havnasjon, sier rektor på NTNU, Anne Borg.

Språkrådet har vært involvert i prosessen og gitt innspill til det nye navnet som er i tråd med språkloven.

Ansvar for å fremme norsk språk

Språkdirektør Åse Wetås gratulerer NTNU, SINTEF og Statsbygg med det nye navnet. Språkdirektøren trekker frem at navnet gir et klart bilde av hva senteret bidrar med og at det fungerer både på nynorsk og bokmål.

Språkrådet fremhever at offentlige aktører har et selvstendig ansvar for å fremme norsk språk i sin virksomhet og at det er viktig at aktørene ivaretar dette ansvaret.

– Vi har hatt en god navnefaglig prosess, og resultatet er glitrende. Her går NTNU, SINTEF og Statsbygg foran med et godt eksempel. De har tatt sitt språkpolitiske ansvar og viser at norsk språk duger, sier Åse Wetås.

Hav og teknologi som overordnet tema

På engelsk blir det nye navnet The Norwegian Ocean Technology Centre. Hav og teknologi er valgt som overordnet tema for senteret som blant annet jobber med forskning, utvikling og forbedring av skipskonstruksjoner, havvind, merder, flytende solkraftverk og undervannsrobotikk.

– Hav og teknologi favner bredden i forsknings- og undervisningsområdene til senteret. Temaene er forankret til eksisterende og kommende satsinger på og i havet, det relaterer navnet til to av kriteriene til NTNUs navnepolitikk – det er både beskrivende for temaet og fagområdet vi jobber med, sier leder av styringsgruppen og navneutvalget, Olav Bolland.

God prosess med mange innspill

Høsten 2021 fikk NTNU og SINTEF innspill fra Språkrådet om at det gamle navnet ikke var i tråd med språkloven. NTNU og Sintef utnevnte et navneutvalg med mandat til å foreslå nytt navn på senteret. Fra før av var det planlagt en egen prosess for navnsetting av de de nye bygningene på Tyholt.

Navneutvalget jobbet med utgangspunkt i NTNU sine retningslinjer for fastsetting av navn og Språkrådets anbefalinger. Navneutvalget mottok i alt 525 innspill fra organisasjonene og andre i nærmiljøet.

Et nasjonalt senter på land og i vann

Når Norsk havteknologisenter står ferdig i 2028 består senteret av bygningsmassen på Tyholt, laboratorier på Torgard, og forskningsfasiliteter i Trondheimsfjorden, utenfor Hitra, Frøya og Ålesund.

Flere illustrasjoner av Norsk havteknologisenter finner du her.

Pressekontakt: Espen Sletvold, espen.sletvold@ntnu.no, 971 28 188