Det nye Gemini-senteret er et samarbeid mellom NTNU og SINTEF. Senteret ledes av Halvor Holtskog ved institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT) og Kristian Martinsen ved SINTEF Manufacturing.

Senteret heter Human Centered Manufacturing og skal se på den menneskelige siden ved moderne industriproduksjon.

– Når man automatiserer og digitaliserer for å bli mer bærekraftig, så handler dette om teknologi. Men skal teknologien virke så må man også ta hensyn til menneskene, fordi det er de som får teknologien til å virke godt. Et tema som blir viktig fremover nå er digitalisering av arbeidsplassene, og da er det viktig å gjøre menneskene gode, sier Halvor Holtskog.

Vil løse store samfunnsproblemer

Et Gemini-senter er en arena for å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter.

EU har lansert industri 5.0 som det neste satsningsområdet, og dette nye Gemini-senteret dreier seg om dette. Industri 5.0 består av tre komponenter: Bærekraft, håndtering av kriser og uforutsette hendelser, og den menneskelige siden.

Det nye senteret skal være et diskusjonsfora for forskere for å finne gode forskningstemaer som kan løse store, tverrfaglige samfunnsproblemer sammen. Gemini-senterne skal gjennom slike diskusjoner komme i en posisjon for å sende gode søknader om større forskningssentre og EU søknader.

– Målet med senteret er å finne de spissede temaene i bedriftene. Senteret er med i to SFIer og i disse er noen av de viktigste bedriftene i landet med. Vi er godt i gang med å se på hvilke problemstillinger disse bedriftene har. Og samtaler med bedriftene blir grunnlaget for søknadene.

Bidrar med posisjonering av norsk industri og næringsliv

Det nye senteret utgjør en betydelig styrke for NTNU i Gjøvik.

– Senteret betyr at NTNU styrker sin posisjon innen den menneskelige siden ved industri 5.0, og at vi får ytterligere deltakelse i de store senterne. Dette gjør NTNU i Gjøvik til en samarbeidspartner for langt flere bedrifter. Dette senteret bidrar i arbeidet med å posisjonere norsk industri og næringsliv, og på denne måten får vi et konkurransefortrinn.

Han forteller at samarbeidet mellom NTNU og SINTEF er veldig bra og at styrken ligger i tverrfagligheten.

– Ansatte ved IØT både fra NTNU i Gjøvik og NTNU i Trondheim bidrar med lang erfaring fra industri og store forskningsprosjekter. Mange av oss som jobber her nå, har jobbet i industri og forsket med industrien.