Olje- og energiminister Terje Aasland annonserte 11. mars en investering på 200 millioner over åtte år til HYDROGENi, et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til hydrogen og ammoniakk.

Av: Annika Bremvåg

Senteret består av en sterk klynge av akademiske og industrielle partnere.  Sammen vil de være en sentral pådriver for det grønne skiftet i Norge og bidra til å bygge kompetanse for en grønn industri i vekst.

– Hydrogen produsert fra elektrisitet eller naturgass er en industri i vekst som krever ny kunnskap og kompetanse. HYDROGENi skal forske på hvordan man kan bygge en bærekraftig hydrogenøkonomi. I tillegg skal senteret utdanne kompetente kandidater i et enestående omfang i Norge, sier Anne Borg, rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

– Hydrogen er en forutsetning for energiomstillingen globalt, i Europa og i Norge. Det vil bidra til strategisk autonomi i energisystemet som er et høyaktuelt tema i Europa i dag. Hydrogen kan gjøre energisystemet mer robust og hjelpe oss med å nå vårt mål om netto nullutslipp innen 2050, sier Alexandra Bech Gjørv, administrerende direktør i SINTEF.

Driver for det grønne skiftet

I overgangen til fornybarsamfunnet, har hydrogen vært vurdert som et «rent» alternativ til fossilt brennstoff i varme- og elektrisitetsproduksjon. Men på grunn av sine allsidige egenskaper kan hydrogen også erstatte fossilt brennstoff som kull i industrielle prosesser og brukes i transport i for eksempel maritim sektor. For å realisere hydrogens fulle potensial, må det utvikles kunnskap og teknologiske løsninger, og HYDROGENi har som mål å gjøre nettopp det.

– For Norge er dette forskningssenteret svært viktig fordi det øker kunnskapsbasert aktivitet innenfor hydrogen langs hele verdikjeden: fra produksjon til bruk på ulike områder som transport, stasjonær energi og i industrien. Med flere titalls stipendiater og postdoktorer øker vi den grunnleggende kompetansen både innenfor forskning og utdanning og i industrien. For hver doktorgrad utdanner vi i tillegg en rekke masterstudenter innenfor området hvor kunnskap blir hurtig tilgjengelig til bruk i næringsliv og offentlig forvaltning, sier Johan Hustad, professor og direktør i NTNU Energi.

Partnere i FME

Senteret har mer enn 50 partnere. Fotograf: Felix Seifert, NTNU.

Norge som eksportør av bærekraftig energi

HYDROGENi skal bidra til å bane vei slik at Norge kan bli en eksportør av bærekraftig energi. Aktiviteten vil være et samarbeid mellom 50 norske og europeiske partnere som til sammen representerer hele verdikjeden for hydrogen.

– Aktivitetene i senteret har et enestående og internasjonalt nettverk og koblinger, noe som vises i den sterke støtten fra industrien. Vi tar sikte på å etablere HYDROGENi som et fyrtårn for europeisk forskning innen hydrogen som skal bygge på vår betydelige portefølje av EU-finansierte prosjekt som skaper reell merverdi, sier Nils Røkke, konserndirektør for bærekraft i SINTEF Energi og direktør for HYDROGENi.

HYDROGENi skal gå i spissen for forskningen og innovasjonene som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen. Arbeidet med å bygge en bærekraftig hydrogenøkonomi vil fokusere på fire forskningsområder:

· Kostnadseffektiv og skalerbar produksjon
· Transport og lagring i Norge og Europa
· Sluttbruksteknologier
· Sikkerhet og materialintegritet.

– Man kan bruke hydrogen til å lagre elektrisitet fra sol og vind. Det kan brukes i tungtransport på land, i skipstransport og i industrielle prosesser. Markedet for produkter og tjenester innenfor anvendelse av hydrogen globalt og i Europa vil bli stort. Det kan skape store muligheter for norsk produksjon og eksport av hydrogentjenester og -teknologi, sier Hustad.