NTNU, Trondheim kommune og FHI har utviklet et digitalt ammeveiledningskurs. 

Av: Folkehelseinstituttet

AmmE-læring er et fleksibelt, gratis og lett tilgjengelig nettkurs i ammeveiledning laget for helsepersonell og studenter.

Hensikten med kurset er å gi studenter og helsepersonell innen helsesykepleie og jordmorfag en god opplæring i ammeveiledning, basert på gjeldende kunnskap om amming og morsmelk.

AmmE-læring dekker det teoretiske kunnskapsgrunnlaget ansatte ved godkjente Mor-barn-vennlige sykehus og Ammekyndige helsestasjoner bør gjennomgå for å kunne utføre god og kyndig ammeveiledning.

For å få tilgang til nettkurset må man registrere seg med et valgt brukernavn og passord. Kurset kan gjennomføres på PC, nettbrett eller mobil.

Les mer om kurset på Folkehelseinstituttets nettsider

Du kan finne kurset her