I dag lanseres K.G. Jebsen akademi for yngre forskere. Det er Stiftelsen K.G. Jebsen som har tatt initiativ til akademiet for å fremme talentfulle unge forskere, og for å styrke samarbeidet mellom Jebsen-sentrene.

Skrevet av: Janne Tellefsen

Akademiet vil støtte unge, talentfulle forskere, og bidra til deres fremtidige karrieremuligheter. Stiftelsen har også et mål om å øke utnyttelsen av forskningsressurser mellom Jebsen-sentrene, og styrke utsiktene for rekruttering til translasjonell forskning. Akademiet vil tilby sine medlemmer støtte gjennom blant annet møter og nettverksbygging, hvor det fokuseres på mulige samarbeid, forskningsledelse, karriereutvikling og søknadsskriving, hvor EU-finansiering vil stå sentralt.

Sveinung Hole, daglig leder i stiftelsen, gleder seg over at dagen nå er kommet: ­­­­­– Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har lenge hatt lyst å gjøre noe for de unge forskerne som representerer framtiden innen translasjonell medisin. Akademiet vil fylle et tydelig behov for kommende forskningsledere som allerede jobber i fremragende forskningsmiljøer. Dette er et stort og viktig steg, og mye ligger til rette for at akademiets målsetninger vil nås, blant annet at det vil ledes av K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi og NTNU. Stor takk og vi ser frem til å følge arbeidet videre!

Tora Bonnevie, Ben Brumpton, Asgeir Kobro-Flatmoen og Mari Løset.

Foto: NTNU-medlemmer av K.G. Jebsen akademi for yngre forskere: Tora Bonnevie, Ben Brumpton, Asgeir Kobro-Flatmoen og Mari Løset.

 

Våre akademimedlemmer

Ved NTNU er fire talentfulle unge forskere valgt ut som medlemmer av akademiet:

Tora Bonnevie er forsker ved K. G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom (NTNU). Hun har erfaring fra hukommelsesforskning og klinikk, og vil bidra til å binde sammen kunnskap på tvers av metoder og fagfelt for å forstå hjernesykdommer bedre. I Jebsen-senteret vil hun fokusere på hvordan stedsans og tidssans hos mennesker påvirkes av Alzheimers sykdom.

Ben Brumpton er forsker ved K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi (NTNU). Hans forskning omfatter bruk av genetiske data og fenotyper samlet fra populasjonsbaserte helseundersøkelser og helseregistre.

Asgeir Kobro-Flatmoen, forsker ved K. G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom (NTNU), forsker på de tidligste patologiske endringene i Alzheimers sykdom.

Mari Løset er forsker ved K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi (NTNU) og lege i spesialisering ved Hudavdelingen, St. Olavs Hospital. Hennes forskning har som mål å avsløre nye mekanismer for inflammatoriske hudsykdommer og bruke denne innsikten til forebyggende strategier og behandlinger.

Om Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Stiftelsen er opprettet for å hedre minnet om skipsreder Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Siden starten har stiftelsen etablert 22 K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus. Målsettingen er at nye og viktige resultater fra forskningen i neste omgang kan gi forbedret pasientbehandling.

NTNU er koordinator

De første fire årene er det K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi ved NTNU som vil koordinere akademiet. Senteret studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå for å bedre forstå hvorfor vi blir syke og hvorfor vi holder oss friske, med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Senteret er et samarbeid mellom lokale og internasjonale forskningsgrupper som alle opererer i grensesnittet mellom medisin, epidemiologi, anvendt statistikk, bioinformatikk og systembiologi.