Industrien opplever stor etterspørsel etter kundespesifiserte produkter, med stadig lavere produksjonskostnader. Svaret på dette er smarte metodikker for produktdesign, kombinert med et produksjonskonsept basert på fleksible og automatiserte produksjonsceller.

Den nye Manufacturing Lab i Ålesund er en miniatyrfabrikk, der industrien kan utvikle og teste nye produksjonskonsepter for sitt eget produkt og sin egen fabrikk. Forskere og studenter kan samarbeide med industrien, og utvikle neste generasjons teknologi og produksjonskonsepter.

Manufacturing Lab  er en nasjonal satsing, og det finnes på alle tre campus ved NTNU, men med litt ulik profil. NTNU Ålesund har spesialisert seg på småskalaproduksjon av kundespesifiserte produkter.

– Det tar noen minutter eller timer å endre produksjonsoppsettet i «Manulab» for å teste ut egne produkter for automatisk produksjon, fremfor en kostbar og tidkrevende ombygging av en eksisterende fabrikk, sier dosent Ola Jon Mork.

Forskningsrådet med på laget

Det er Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk som er primus motor for den nye lab`en, og med 11.2 millioner i støtte fra Forskningsrådet har det blitt mulig å gjennomføre denne storsatsingen.

Avanserte roboter

– Mobile roboter på hjul med robotarm og avanserte visjon og sensorsystemer, skaper stor fleksibilitet i produksjonen, sier forsker Irina Emily Hansen. Alle som kan bruke en mobiltelefon, kan lære å programmere disse robotene.

Tett samarbeid mellom akademia og industri

Ved Campus Ålesund vil vi gjerne etablere et tett samarbeid mellom akademia og industrien for å kunne være med å bygge kunnskap som er viktig for å gjøre industrien i regionen konkurransedyktig for fremtiden.

– Vi har designet en Manufacturing lab som er svært enkel i bruk, du må ikke ha ingeniørbakgrunn, tilføyer Hansen. – Industrien kan her få teste løsningen før de setter det ut i livet, og de kan få jobbe sammen med studenter som også kan være en kandidat for en jobb i bedriften på et senere tidspunkt.

Prøving og feiling i et testlokale er gull verdt for å spare kostnader. Kanskje studentene også kan bidra med gode idéer og superløsninger som industrien ikke har tenkt på selv?

– En av studentene kan være den nye Elon Musk, så her må bedriftene komme til campus og diskutere nye ideer og løsninger i Manulab, avlutter Mork.