Under NTNUs styremøte torsdag 20. januar ble det tilsatt syv dekaner og en ny direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet. De er alle tilsatt på fire års åremål. Åremålsperioden går fra 1. august 2021 til 31. juli 2025.

Siri Formo og Hans Kristen Stenøien er nye på rektors lederlag. Siri Forsmo er i dag instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Hans Kristen Stenøien er instituttleder ved Institutt for naturhistorie ved NTNU.

Disse er tilsatt som dekaner:

Ny direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet er Hans Kristen Stenøien.

Når det gjelder dekanstillingen ved Fakultet for arkitektur og design vil stillingen kunngjøres på nytt ettersom kandidatene har trukket seg.