Tidenes kraftigste norske superdatamaskin er anskaffet av Uninett Sigma 2. Forskning i Norge vil nå få sin regnekapasitet femdoblet. Maskinen lokaliseres hos IT-avdelingen på NTNU.

Regnekraft er i dag helt nødvendig for vitenskapelig fremskritt innenfor nesten alle fagfelt. Hvis Norge skal løse store vitenskapelige og samfunnsmessige utfordringer, må forskerne ha tilgang til superdatamaskiner som kan foreta svært omfattende beregninger.

– Skal vi løse kreftgåten og forstå klimautfordringer, utvikle nye medisiner og varsle ekstremvær, trenger forskere mer superdatakraft. Sigma2s nye superdatamaskin er et skritt på veien mot å finne svaret på de store utfordringene samfunnet står overfor, sier daglig leder i Uninett Sigma2 Gunnar Bøe.

Maskinen er trygg hos gjengen på IT

IT-sjef ved NTNU, Håkon Alstad er stolt over at superdatamaskinen skal bo i hans avdeling.

IT-sjefen gleder seg til å få på plass den nye maskinen

IT-sjefen gleder seg til å få på plass den nye maskinen.

– Jeg er trygg på at vi skal få driftet denne tøffe maskinen på en utmerket måte. Vi har god erfaring med drift av store maskiner.

Vilje er superdatamaskinen som for øyeblikket forsyner NTNU-forskere med regnekraft. Den vil erstattes med den nye maskinen våren 2020. Gruppen som skal drifte maskinen består av folk fra NTNU, Universitetet i Bergen, Det Arktiske Universitet og Universitetet i Oslo.

Miljøvennlig og grønn

Varmegjennvinning er et viktig aspekt ved den nye superdatamaskinen. Mye av energien som brukes til beregninger, kan gjenvinnes. Dette gjøres med vann som skal brukes til å få varme bygg på NTNU. Fornybar energi er også kilden til all strøm.

Maskintype

Valget av maskin falt på BullSequana XH2000, levert av Atos.
Tekniske spesifikasjoner for BullSequana XH2000

Antall beregningsnoder 1 344
Prosessorkjerner per node 2 x 64
Totalt antall prosessorkjerner 172 032
Totalt minne 372 TB
Høyhastighetsnettverk Mellanox Infiniband HDR100, Dragonfly+
Integrert datalagring 2,55 PB DDN Lustre
Kraftforbruk ved maks ytelse 952 kW
Gulvareal 14,78 m2 (29,56 m2)
Effektivitet varmegjenvinning 95%

Kilder: https://www.sigma2.no/content/tidenes-kraftigste-norske-superdatamaskin-til-forskere