Det nye masterprogrammet skal tilby næringslivet en unik og etterspurt kompetanse innen innovasjon og digital sikkerhet.

Denne høsten startet det nye masterstudiet i industriell innovasjon og digital sikkerhet ved NTNU i Gjøvik. Masterprogrammet er et samarbeid mellom institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) og institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) 

Programmet er toårig, og studentene tilegner seg kunnskap om økonomisk, økologisk og sosial bærekraft med grunnlag i den pågående digitale endringen i samfunnet 

Unik tverrfaglighet  

Jørgen Alfredsen, Erik Fredriksen Dulin og Embla Jenssen er tre av de som har startet på den nye mastergraden,  og de er svært fornøyd så langt.  

– Det virker som en veldig spennende mastergrad, og foreleserne har mye kunnskap, sier Jørgen. 

Han syntes det er veldig positivt at mastergraden blander de to fagretningene innovasjon og datasikkerhet.

– Denne tverrfagligheten er helt unik og den skaper en kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, noe som er helt supert.  

Og ifølge Jørgen er det et høyt nivå på mastergraden.  

 Man merker at det er forskjell fra bachelorgraden når det kommer til arbeidsmengde og forventninger, men det er sånn det skal være på en mastergrad. Dette gjør oss godt rustet til eksamen og arbeidet med masteroppgaven når den tid kommer.  

Viktig bransje i vekst 

For å søke på masterprogrammet må man ha en bachelor i økonomi og administrasjon, informasjonsteknologi, dataingeniør, logistikk eller noe tilsvarende. Fra tidligere har Jørgen en bachelorgrad i innovasjon og prosjektledelse fra Høgskolen i Østfold. 

Han er fornøyd med kunnskapen han opparbeidet seg på bacheloren, men nå var han klar for å innhente den dybdekunnskapen som denne mastergraden tilbyr. Han forteller at han fikk høre om mastergraden gjennom bedriften han skrev bacheloroppgave for.

– Den bedriften jeg jobbet med tipset meg om denne masteren, og jeg skjønte at mastergraden tilbyr en kompetanse som bedriftene er interessert i. Så jeg søkte meg inn for å få dybdekunnskap i en viktig bransje i vekst.  

De tre første semestrene består av ulike emner innen ledelse, økonomi og sikkerhet, og i det siste semesteret jobber studentene med en masteroppgave.  

I det semesteret vi er i nå, som er det første semesteret, så har vi emner innen metode, industri, økonomi og sikkerhet, noe som gir et godt grunnlag til de neste semestrene. 

Mastergraden gjør studentene attraktive for mange ulike stillinger i arbeidslivet, som blant annet leder og mellomleder i industribedrifter, prosessanalytikere og analytikere mot industribedrifter og offentlig sektor. Jørgen har drøye to år igjen av studiene, så han er litt usikker på hvilken retning han ønsker å gå etter endt studie. Men han vet at den kompetansen han kommer til å tilegne seg, vil være verdifull for bedriftene.

Etterspurt kompetanse

Ottar Henriksen, faggruppeleder ved IØT, har sammen med instituttleder Nils Kalstad fra IIK utformet det nye og tverrfaglige tilbudet. Henriksen forteller at mastergraden tilbyr en kompetanse næringslivet lenge har etterspurt. 

Ottar Henriksen. Foto: NTNU

– I den utviklingen vi har hatt de siste årene på Gjøvik har vi merket at vi burde få til en sterkere kobling mellom industriell drift og utvikling og digital sikkerhet. Vi etablerte et eksternt råd for å finne ut hva det var behov for, og i stedet for en rent masterstudie i økonomi, ble det klart at et tverrfaglig samarbeid med sikkerhetsmiljøet på IIK var løsningen.  

Ifølge Henriksen skal mastergraden gi studentene et svært godt utgangspunkt.  

 Denne masteren skal lage et fundament for studentene, slik at de etter hvert skal kunne kvalifiseres som ledere på ulike nivåer. De skal kunne forstå ledelsesutfordringer fremover i en digital tidsalder, og forstå muligheter og begrensninger i digitaliseringen.  

Et sikkert digitalt samfunn

Nils Kalstad. Foto: NTNU

Informasjons- og cybersikkerhet er et prioritert satsningsområde ved NTNU i Gjøvik, og Nils Kalstad fremhever det tverrfaglige aspektet i masteren og kompetanseløftet det gir til samfunnet som nytt og viktig. 

 For å minimere risiko og sårbarhet er det viktig at flere ledd og deler av organisasjonene har fokus på sikkerhet slik at det blir en naturlig og innebygd del av viktige prosesser.  Ved å koble fagområder som økonomi og ledelse med sikkerhet er vi med på å styrke sikkerhetskompetansen ute i arbeids- og næringslivet.