Vil du skape gode vilkår for læring og innovasjon i organisasjoner? Ønsker du å jobbe med omstilling, endring og utvikling i samfunnet og i arbeidslivet? Da kan et nytt toårig masterprogram ved NTNU være noe for deg.

Samfunnet er i stadig endring, og det krever at vi må omstille oss og tilegne oss ny kunnskap gjennom hele livet. Men hvordan kan vi endre en organisasjon til å bli mer lærende? Hvordan skaper vi vilkår som fremmer læring på ulike nivå i samfunnslivet? Hvordan deles kunnskap mellom kolleger i arbeidsfellesskap, og hvordan kan læring bidra til demokrati, mangfold og inkludering?

Læring hele livet

Dette er problemstillinger som studentene skal utforske i NTNUs nye masterprogram «Læring i samfunn og arbeidsliv».

Portrettbilde av Oscar Amundsen.

Oscar Amundsen er professor i organisasjonsforskning ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU.

– Studiet tar utgangspunkt i at vi mennesker lærer gjennom hele livet, og studentene bruker kunnskap fra fagområder som sosiologi, psykologi og pedagogikk for å forstå hvordan gode læringsprosesser for voksne skapes, også på uformelle arenaer, i organisasjoner, familier, utdanning og hverdagsliv, sier professor Oscar Amundsen, som er leder for det nye masterprogrammet.

Kunnskap som samfunnet trenger

Han peker på at vi må finne gode arbeidsformer og tilrettelegge for innovasjon i ulike sektorer hvis vi skal klare å møte og løse store utfordringer som samfunnet står overfor, fra klimakrise til eldrebølge.

Det nye studiet kan tas på heltid eller deltid. Studentene skal prøve ut digitale læringsformer, delta i leseverksted, samarbeide i grupper, skrive refleksjonsoppgaver og gjøre praktiske øvelser.

– På denne måten skal de utvikle ferdigheter som er nyttige når de skal lede, koordinere og evaluere ulike typer lærings- og utviklingsprosesser, forklarer Amundsen.

Det nye studietilbudet starter opp høsten 2020. Søknadsfrist er 15. april 2020.