Liv Randi Hultgreen er ansatt som ny senterleder for forskningssenteret HydroCen ved NTNU.

En kvinne står utenfor en grå bygning og ved siden av en stor statue av et tannhjul. Hun ser direkte inn i kamera og smiler. Foto.

– Jeg gleder meg til å kunne bygge videre på alt det flotte forskningssenteret HydroCen har oppnådd nå midtveis i sin periode, sier Liv Randi Hultgreen. Foto: Synnøve Aune/NTNU

 Tekst: Stein Arne Bakken, Energiteknikk

Hultgreen har de siste sju årene jobbet i leverandørindustrien til offshorevirksomheten, og kommer fra stillingen som avdelingsleder og plassjef (engineering manager ) for trondheimsavdelingen til Baker Hughes, et av verdens største oljeserviceselskaper.

Den nye lederen for HydroCen tok mastergrad på Fakultet for marin teknikk ved NTNU i 2000. Hun arbeidet som universitetslektor på instituttet i ni år, der hun også i en periode var administrativ leder for Samarbeidsforum Marin. I 2013 begynte hun som avdelingsleder i GE Oil & Gas, som senere ble overtatt av Baker Hughes.

Hultgreen, som er oppvokst på Melbu i Vesterålen, går over i full stilling som senterleder fra 1. juni, men vil jobbe delvis i mai. Siden Hege Brende sluttet i fjor høst, har professor Ole Gunnar Dahlhaug fungert som senterleder.

Hun sier det kanskje blir merkelig å skulle begynne i ny jobb fra hjemmekontoret, men håper det snart blir mulig å ha arbeidsdagen i den tradisjonsrike steinbygningen på Gløshaugen som utgjør Vannkraftlaboratoriet.

Bratt lærekurve

Hultgreen har solid bakgrunn og ledererfaring fra teknologimiljøet.

– Men jeg er temmelig blank på vannkraft, så her blir det nok en ganske bratt lærekurve. Jeg gleder meg til å få bedre innsyn i vannkraften og bli kjent med de mange dyktige fagfolkene som jobber i denne viktige og fremtidsrettede næringen, sier hun.

Den nye HydroCen-sjefen medgir at hun vet lite om kraftverk.

– Det nærmeste jeg kan påberope meg faglig må være det jeg har lært om hydrodynamikk som mariningeniør, om vannets krefter på strukturer.

Hultgreen legger til at hun ikke har hatt dragning mot å dykke dypt ned i teknologiske problemstillinger. Dette har hun kunnet overlate til dyktige medarbeidere rundt seg.

– Jeg er selv ingen teknologisk nerd, jeg er nok for utålmodig til den type sysler og liker godt å få jobbe med mange forskjellige oppgaver.  Jeg er full av respekt for dem som har spisskunnskap på ulike områder, og setter stor pris på å få jobbe side ved side med dedikerte fagfolk og spesialister.

Få fagfolk til å dra sammen

Min oppgave som leder for HydroCen blir å få eksperter til å trekke sammen mot et felles mål, nemlig å skape forskningsresultater som kan øke verdiskapingen til vannkraften.

Hun mener at hennes styrke er at hun i tjue år har jobbet tett sammen med ingeniører og eksperter, ikke minst med ledelse av teknologiprosjekter.

Fra fossilt til fornybart

Du forlater oljebransjen i en helt spesiell vanskelig tid, du går fra fossilt til fornybart …

– Jeg har hatt givende og spennende år i denne næringen. Men innimellom har jeg stilt meg spørsmålet om det er dette jeg bør drive videre med. Man går ikke upåvirket av samfunnsdebatten. Da jeg fikk tips om at NTNU var på jakt etter en ny leder for HydroCen, ble det ganske fristende å skifte beite.

Synliggjøre forskningen

Hultgreen har naturlig nok merket seg at norsk vannkraftforskning har fått et betydelig løft og økt internasjonal anerkjennelse, ikke minst gjennom satsingen på HydroCen.

– Jeg ser frem til den viktige oppgaven med å synliggjøre forskningen og verdien av gode FoU-prosjekter (forskning og utviklingsarbeid red.anm.), ikke minst ved å bidra til at den enkelte forsker står frem som gode ambassadører. Det er summen av hva den enkelte forsker gjør, som drar det store lasset, sier den nye lederen for forskningssenteret HydroCen.

Les mer om den nye HydroCen-sjefen på NTNUs nettsider