Signering av lisensavtalen mellom Dokka Fasteners og NTNU. Foto: Frøydis Angard Ulateig/NTNU

Samarbeidet mellom forskningsmiljøet på NTNU i Gjøvik og bolteprodusenten Dokka Fasteners har resultert i en teknologisk innovasjon.
Dette samarbeidet viser at det er av og til kort vei fra grunnforskning til produksjon. Det ble bekreftet da lisensavtalen mellom Dokka Fasteners og NTNU ble signert.

Enklere, billigere og raskere å gjøre vedlikehold på vindmølleparker

Innovasjonen går ut på at et nytt og unikt sensorsystem som kan detektere løse bolter i vindmøller, både on shore og off shore.
Denne teknologien vil gjøre det mye enklere, billigere og raskere å gjøre vedlikehold på vindmølleparker,
som vil få store ringvirkninger for vindkraftbransjen og for den fornybare revolusjonen.
Lisensavtalen gir Dokka Fasteners mulighet til å produktifisere teknologien og ta den ut i markedet og selge den til industrien.
Lisensiering av teknologi er en mye brukt metode for å få realisert og anvendt forskningsresultater med et stort potensiale.

Professor Michael Cheffena ved NTNU i Gjøvik står bak teknologien til smart boltene. Foto: Frøydis Angard Ulateig/NTNU

Utfordringene i bransjen

Vindmøller er utsatt for enorme belastninger.
I dag bruker vindmølleparkene millioner av kroner på å overvåke tilstanden til boltene i vindmøllene, for å sikre at konstruksjonene ikke er i ferd med å ødelegges.
Dette foregår gjennom manuell inspeksjon, som vil si at vindmøllene må stanses før folk kan klatre opp eller flys opp i en vindmølle for å manuelt gå over hver og en bolt. Dette tar lang tid, og det er veldig kostbart. I tillegg kan man risikere å ikke oppdage feilen før det har gått galt og konstruksjoner er ødelagt.

Foto: NTNU Technology Transfer AS

Hvordan teknologien løser disse utfordringene og hvorfor teknologien er viktig

Det nye sensorsystemet fra NTNU Gjøvik og Dokka Fasteners vil kunne gjøre overvåkingen av boltene i vindmøller full automatisk, slik at man får smarte vindmøller som kan fjernstyres og
driftes fra en kontrollenhet på land. Det som er nytt og unikt i teknologien er at man har klart å utvikle elektronikk som er både svært billig, og som krever veldig lite strøm.

Dette gjør at teknologien vil være enkel å ta i bruk, og å føre til enorme kostnadsreduksjoner – både i stor og i liten skala.
Full-autonom overvåkning vil kunne være med å realisere fornybart. Vi har gode leverandører i Norge som kan være med å gjøre fornybart attraktivt og som kan være med å skape norske arbeidsplasser for fremtiden. Dokka Fasteners er en av disse.