Onsdag la næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fram regjeringens nye nasjonale batteristrategi.

– Det er bra at regjerningen har lagt fram en nasjonal batteristrategi. Batteriteknologi er et viktig element for å nå målene om reduserte CO2-utslipp, sier Øyvind Weby Gregersen, dekan for ved Fakultet for Naturvitenskap.

Han sier at strategien inneholder gode mål om å øke kapasiteten innen forskning og utdanning.

– Imidlertid haster det med å øke innsatsen innen begge disse områdene, og strategien inneholder ikke konkrete tiltak som gir gjør at utdannings og forskningsinnsatsen kan øke nå, sier Gregersen.

– Investeringsbeslutningen til FREYR om bygging av en gigabatterifabrikk i Mo i Rana illustrerer godt at behovet for økning innen utdanning er nå. NTNU mener at det trenges totalt ca 600 studieplasser nasjonalt innen ulike fagfelt som retter seg mot batteriverdikjeden, fortsetter dekanen.

Samtidig som regjeringen presenterte sin strategi for bærekraftig industrialisering av batterier ble det en lansering av FREYR sin investeringsbeslutning om at det skal bygges en gigafabrikk med årlig produksjonskapasitet på 29 GWh.

Regjeringens 10 grep for bærekraftig industrialisering:

  1. Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden
  2. Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer
  3. Inngå industrielt partnerskap med sentrale land
  4. Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital
  5. Fremme kompetansetilgang
  6. Legge til rette for mer fornybar krafttilgang
  7. Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur
  8. Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser
  9. Støtte opp under pilotkommuner i vekst
  10. Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter

Du kan lese hele batteristrategien her.

Kontakt: Øyvind Weiby Gregersen