Professor Vishanthie Sewpaul fra University of KwaZulu-Natal (UKZN) i Sør-Afrika er utnevnt til æresdoktor ved NTNU. Utmerkelsen er gitt for hennes akademiske bidrag på området sosialt arbeid.

– Professor Sewpaul har gjort en fremragende innsats på feltene etikk, sosial rettferdighet, menneskerettigheter og frigjørende utdanning. Hun er en ledende tenker innen problemstillinger knyttet til sosialt arbeid i Afrika, og hun innehar en lederrolle på feltet både lokalt og internasjonalt, sier Riina Kiik, leder ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU.

Ledende rolle

Foto av Vishantie Sewpaul og instituttleder Riina Kiik.

Vishanthie Sewpaul (til venstre) og Riina Kiik, leder ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU. Foto: Thor Nielsen / NTNU

Vishanthie Sewpaul er anerkjent for sin forskning, undervisning og veiledning, og hun har alltid vært engasjert i aktivt samfunnsarbeid. Forskningen og undervisningen hennes omfatter et vidt spekter av temaer, som HIV/Aids, barnløshet og adopsjon, sosialt arbeid rettet mot sårbare grupper, vold i hjemmet, traumer og migrasjon. Hun har også utviklet evalueringsstrategier for ulike intervensjonsprogrammer.

Professor Sewpaul har gjennom sin karriere tatt ledende roller i nasjonale og internasjonale komiteer for å utvikle sosialt arbeid som profesjon. Hun har publisert forskning, bidratt i fagfellevurderinger og levert en rekke hovedinnlegg på konferanser.

Stor inspirasjon

I 2006 ble hun rangert blant de mest anerkjente forskerne ved UKZN, og i 2013 mottok hun en pris for sitt fremragende bidrag i oppbyggingen av Sør-Afrikas forsknings- og kunnskapsbase fra Departementet for vitenskap og teknologi i Sør-Afrika.

I 2015 mottok hun ytterligere heder for sitt arbeid fra UKZN, og hun fikk også prisen som årets underviser fra Association of South African Social Work Education Institutions.

På NTNU har hun spilt en sentral rolle i utviklingen av det internasjonale emnet «Global Ethics and Human Rights».

– Professor Sewpaul har vært en fantastisk inspirasjon for både studenter og kolleger ved NTNU. Vi er svært stolte av at hun nå er utnevnt til æresdoktor ved vårt institutt, og vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet vårt, sier Riina Kiik.