Det EU-støttede ph.d.-programmet PERSEUS vil gjøre det mulig for NTNU å rekruttere 40 nye ph.d.-kandidater. Kandidatene vil forske på digital teknologi for å løse spørsmål knyttet til energi, helsetjenester, produksjon, mobilitet og havbaserte teknologier.

PERSEUS doktorgradsprogram fikk nylig innvilgt EU-finansiering gjennom Horizon 2020 og
MSCA-COFUND-progranmet. Dette er det første COFUND-støttede programmet ved NTNU og det andre i Norge.

Digital transformasjon og bærekraft

Det nye doktorgradsprogrammet har et samlet budsjett på 14,6 millioner euro og vil åpne stillinger for 40 ph.d.-kandidater som skal rekrutteres ved NTNU gjennom to åpne utlysninger over en femårsperiode.

Doktorgradskandidatene i PERSEUS vil arbeide innen de tematiske områdene Big Data og Artificial Intelligence, Digital Twins, Internet of Things, Extended Reality og Information and Cyber ​​Security, sett i sammenheng med tema av stor samfunnsmessig betydning: Energi, helse, produksjon, mobilitet og hav-baserte teknologier.

– Kunnskapen og mangfoldet til NTNUs forskere utgjør et stort potensiale for å utvikle og bruke digital teknologi som verktøy for å løse samfunnsutfordringer, kommenterer Torbjørn Svendsen. Svendsen er direktør for NTNU Digital som har bidratt til å starte samarbeidet som førte til PERSEUS-applikasjonen.

– Vi er veldig glade for at PERSEUS blir en realitet. Prosjektet vil øke kunnskapen om bruk av digital teknologi for å bidra til å nå bærekraftsmålene. Det vil også styrke NTNUs posisjon innen digital transformasjon, sier NTNUs prorektor for forskning, Tor Grande.

Bredt samarbeid gir store fordeler

PERSEUS innebærer bredt samarbeid ved NTNU og mellom NTNU og 11 akademiske partnere fra 8 europeiske land og 8 norske industripartnere.

Gjennom dette samarbeidet kan NTNU tilby de 40 stipendiatene topp moderne laboratorier, involvering i langsiktige og store forsknings- og innovasjonsprosjekter, samt kontakt med relevante interessenter og brukergrupper.

– Vi ser stor verdi i at PERSEUS består av en bred og tverrfaglig forskningssatsing, internasjonalt samarbeid og klare koblinger mellom akademia og industri. Dette fundamentet vil gi doktorgradskandidatene utfyllende digitale og overførbare ferdigheter, og gi samfunnet etterspurt arbeidskraft som kan drive den neste revolusjonen innen digital transformasjonsteknologi, sier koordinator for NTNU Digital, Vilija Balionyte-Merle.

Ulike forskningsfelt og ekspertise

Ved NTNU er prosjektet utviklet i et tett samarbeid mellom ulike forskningsfelt ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap og det strategiske initiativet NTNU Oceans.

– Jeg er stolt av engasjementet og bidragene fra samarbeidspartnerne, både internt og eksternt. Resultatet var en utmerket søknad, og et doktorgradsprogram som skal utdanne forskere på toppnivå som bidrar til en smart, trygg og bærekraftig fremtid, sier prodekan for forskning ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, og PERSEUS-koordinator, Ingelin Steinsland.

Eksterne samarbeidspartnere

Utdannings- og forskningsinstitusjoner

 • Technische Universitat Berlin (Tyskland)
 • Institut Mines-Télécom (Frankrike)
 • Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnolocia e Ciência (Portugal)
 • Chalmers Tekniska Høgskola AB (Sverige)
 • Danmarks Tekniske Universitet (Danmark)
 • Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna (Italia)
 • Politecnica di Milano (Italia)
 • Tallinn University of Technology (Estonia)
 • EURECOM (Frankrike)
 • Tampeeren Korkeakolulu-Saatio SR (Finland)
 • Aalto Korkeakolulusaatio SR (Finland)

Industripartnere:

 • St. Olavs hospital
 • TELENOR ASA
 • DNV GL AS
 • Trønder Energi AS
 • VITAL THINGS AS
 • Sykehuset Innlandet HF
 • EQUINOR
 • STATNETT SF

Kontaktperson for PERSEUS: Ingelin Steinsland, NTNU.