Steinar Sælid. Foto: Thor Nielsen

NTNUs ærespris tildeles forskeren og gründeren Steinar Sælid. Foto: Thor Nielsen / NTNU

NTNUs ærespris 2019 er tildelt professor emeritus Steinar Sælid, for hans avgjørende rolle i utviklingen av dynamisk posisjonering. Konstituert rektor Anne Borg delte ut æresprisen ved NTNUs doktorpromosjon i Hovedbygningen, 14. november 2019. Steinar Sælid er den andre personen som er hedret med NTNUs ærespris.

Banebrytende teknologi

Dynamisk posisjonering er teknologien som lar skip og plattformer stå stille på havet uten å kaste anker, kun ved hjelp av fartøyets egne propeller.  Det er særlig offshoreindustrien som trenger fartøyer med dynamisk posisjonering: dykkebåter, supplybåter, rørleggingsfartøy, flytende plattformer og boreskip benytter teknologien i utstrakt grad. Enkelte cruiseskip bruker også dynamisk posisjonering i stedet for anker eller fortøyning. I 2015 ble dynamisk posisjonering for fartøyer kåret til den største ingeniørbragden etter krigen av Teknisk ukeblads lesere. Steinar Sælid spilte en avgjørende rolle i utviklingen av denne teknologien, og i det norske kybernetikkmiljøet omtales han som en levende legende.

Lengst sittende professor II

Sælid har vært sentral i kybernetikkmiljøet gjennom førti år som forsker, lærer og industribygger. Han er utdannet sivilingeniør og ph.d. i teknisk kybernetikk fra NTH og er i dag Chief Technology Officer i Prediktor AS, som holder til i Fredrikstad. Han har vært en ressurs for NTNUs fagmiljø gjennom mange år som professor II, fra 1986 til 2013. Det er den lengste perioden noen har sittet med en bistilling ved NTNU. I 2013 fikk han status som professor emeritus.

Årets mottaker av NTNUs ærespris er foreslått av Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk og Institutt for teknisk kybernetikk.

Om NTNUs ærespris

NTNUs ærespris tildeles personer som gjennom sitt liv og arbeid har bidratt til NTNUs utvikling eller gjort en særlig samfunnsinnsats nasjonalt og internasjonalt – personer som:

  • fortjener heder fordi de gjennom sitt personlige engasjement har vært/er verdifulle samarbeidspartnere for universitetet.
  • er et forbilde for studenter og ansatte og som synliggjør hvordan enkeltpersoner kan gjøre en forskjell i samfunnet i tråd med NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden».

Prisen kan tildeles en NTNU-alumnus (*)

(*) Tidligere ansatte er ikke kandidater til NTNUs ærespris. Unntak kan bare gjøres for personer som har vært ansatt i II-stilling, utdanningsstilling, eller for en kortere periode i karrieren. Personer som har en løsere tilknytning til NTNU (eks. veileder, sensor), kan utnevnes.