Regjeringen deler i år ut over 100 millioner gjennom Dikus UTFORSK-program til prosjekter som skal forbedre samarbeid om utdanning på tvers av landegrenser.

NTNU kommer svært godt ut av årets søknadsrunde, med støtte til åtte prosjekter. På delt andreplass kommer UiO og Universitetet i Sørøst-Norge med støtte til fem prosjekter hver. Hvert prosjekt får omtrent 3 millioner kroner.

UTFORSK-programmet har til hensikt å styrke samarbeidsprosjekter med utenlandske partnere som vil utvikle kvaliteten på utdanning og forskning og bidra til at flere studenter drar på utveksling. Det er i år valgt ut ni ‘kunnskapsstormakter’ utenfor EU som regjeringen ønsker tettere forsknings- og utdanningssamarbeid med: Brasil, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA og Canada.

Se hvilke NTNU-prosjekter som fikk støtte.pdf