Markeds- og meningsmålingsselskapet Ipsos har tildelt NTNU omdømmeprisen for 2022. – Veldig gledelig, og en inspirasjon for oss, sier rektor Anne Borg.

Tekst: Rolf Ivar Svensli

Omdømmet til 95 etater, 106 bedrifter og 51 organisasjoner ble kartlagt av Ipsos i årets omdømmeundersøkelse.

Rektor mottok prisen onsdag formiddag, og fikk samtidig overrakt et diplom og en begrunnelse for hvorfor nettopp Ipsos mener NTNU er en verdig mottaker.

«Vinneren har hatt en jevn positiv utvikling av sitt omdømme siden vår første måling i 2004 og frem til i dag. Andelen av befolkningen som har meget eller ganske godt inntrykk av dem i år, er den høyeste vi har målt og ligger 20 prosentpoeng høyere enn i 2004.»

rektor Anne borg holder i en ramme med en plakat

Foto: Rolf Ivar Svensli/NTNU

Nesten ingen har dårlig inntrykk av vinneren, heter det videre i begrunnelsen, og fortsetter med at 71 prosent av den norske befolkning som har et godt totalinntrykk av NTNU.

En høy andel av de som har godt inntrykk, oppgir i tillegg at de har «meget godt» fremfor «ganske godt» inntrykk, noe som ifølge Ipsos betyr at mange med godt inntrykk har sterke positive holdninger til NTNU.

Vinneren av årets omdømmepris ligger et godt stykke foran andre aktører i samme kategori av virksomheter, og hele 14 prosentpoeng foran nummer to.

Økningen av godt inntrykk gjennom årenes løp, skyldes ifølge prisutdeleren at stadig flere har kjennskap til og kunnskaper om NTNU. Universitetet er i år på 7. plass på totalinntrykk og 6. plass på «Kompetanse og fagkunnskap».

Anne Borg legger sier at godt omdømme er viktig for enhver virksomhet, og at NTNU ikke er noe unntak.

– Det er kvaliteten på utdanningene, forskningen og formidlingen som avgjør hvor godt omdømme et universitet har. Kvaliteten er summen av innsatsen hver enkelt student og ansatt legger ned hver eneste dag. Som rektor deler jeg derfor prisen med alle som studerer, forsker, utdanner og jobber med andre oppgaver ved NTNU, og jeg vil si tusen takk til dere alle, avslutter Anne Borg.