For deres arbeid med sosiale tilbud under koronakrisen, gies årets Studentbuddy 2020 til NTNUs Linjelederforum.

Linjelederforumene ved Gløshaugen og Dragvoll mottar 50 000 kroner hver til videre arbeid med sosiale tilbud for studenter. I prisutvalgets begrunnelsen har det blitt vektlagt linjeforeningenes evne til å vedlikeholde et sosialt tilbud under koronakrisen.

– Når landet virket som det raste sammen så tok foreningene et kollektivt dypt pust før de hoppet rett tilbake i kamp, skriver utvalget i sin nominasjonstekst.

I tillegg bemerker utvalget seg linjeforeningenes daglige drift for å inkludere og ivareta både nye og gamle studenter. Linjeforeningene har opprettholdt et variert tilbud, og har bidratt sterkt til ivaretakelsen av studenter gjennom et annerledes studieår. Dette har utvalget latt seg imponere av.

– Linjeforeningenes fremragende engasjement er uten tvil inspirerende, og NTNU setter utrolig stor pris på dere.

– At vi har fått den tillitten vi trenger, har vært veldig viktig.

Maria Victoria Silva og Solveig Høgåsen er ordstyrere i Linjelederforumene på campus Dragvoll og Gløshaugen, henholdsvis. Silva studerer et årsstudium i spansk og har en bachelorgrad i sosialantropologi, mens Høgåsen er fjerdeårsstudent på Industriell kjemi og bioteknologi. De er veldig glade for at linjeforeningenes arbeid blir anerkjent, og svært takknemlige for tildelingen av prisen.

– Spesielt i den siste tiden, hvor det har vært vanskelig å tilrettelegge for alle, kommer midlene godt med. Jeg tror også linjeforeningen er takknemlige for at arbeidet deres blir sett, sier Høgåsen.

På tross av unntakstilstandene i vår, har de begge opplevd et blomstrende samarbeid mellom ulike foreninger. Høgåsen forteller om aktiv idémyldring rundt digitale aktiviteter, og at samholdet på ulike studieprogram har blitt vedlikeholdt i alt fra løpeappen Strava til det serverbaserte spillet Minecraft.

Vil takke NTNU

Både Silva og Høgåsen poengterer at de, i tillegg til linjeforeningene, ønsker å takke NTNU etter samarbeidet med fadderukene. Et av de viktigste prosjektene gjennom det foregående året, har vært hvordan fadderukene kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Her har NTNUs framtreden og tillit hvert sentral. Spesielt bemerker ordstyrerne seg rektoratets synlighet i forkant av så vel som under fadderperioden. Rektoratets gode ord ble en viktig støtte på et tidspunkt da fadderukene fikk med mange negative kommentarer i media og offentligheten for øvrig.

– Jeg tror alle studenter har følt på den støtten, når Anne Borg taler i vår favør. At vi har fått den tillitten vi trenger, har vært veldig viktig. Så vi takker NTNU, ler Silva.

Linjelederforumene har ennå ikke landet på hvordan de ønsker å disponere pengene. De ønsker likevel å tenke langsiktig, og ser i stor grad på prisen som en symbolsk motivator til videre arbeid. Samtidig drømmer de om at det kan være en katalysator for å igangsette nye lavterskeltilbud på tvers av linjeforeningene.

Skal bedre studentvelferden

NTNU Studentbuddy tildeles hvert år et miljø, grupper eller foreninger som jobber med bedre trivsel blant studenter. Prisen er et tiltak med hensikt å redusere faktorer som ensomhet, stress og bekymringer i studentmassen. Vinnerne mottar en sum på til sammen 100 000 kroner, som kan fordeles på inntil 3 vinnere. Et utvalg bestående av representanter fra NTNU, Sit, Velferdstinget og Studenttinget avgjør vinneren av prisen, basert på innsendte nominasjoner. Utvalget besto i år av følgende representanter:

  • Representant fra NTNUs rektorat: Daværende prorektor for utdanning Berit Kjelstad
  • Representant fra Studenttingets arbeidsutvalg: Simon Løvdal
  • Representant fra Velferdstingets arbeidsutvalg: Nina Salvesen
  • Representant fra Sit Velferd: Marianne Ingeborg Karlsen
  • Representant fra Avdeling for studenttjenester: Hanne Kvello