Som den første av sitt slag i Norge, har NTNU og Ålesund kommune utviklet et system for å måle vannkvalitet i sanntid i en drikkevannskilde.

Tirsdag 9. juni ble en flåte fortøyd i Brusdalsvannet, komplett med solcellepanel, vær-radar og avansert måleutstyr i vann. Det er Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk som står bak verktøyet for måling i prosjektet «Smart water», med instituttleder Hans Petter Hildre i spissen.

Forbedre forskning ved drikkevannskilden

– Dataene som flåten samler inn skal brukes til å forbedre forskning i tilknytning til drikkevannskilden, sier instituttlederen.

Gjennom Smart Water skal NTNU og Ålesund kommune sikre at infrastrukturen til drikkevannet vårt er trygt og tar hensyn til miljøet. Prosjekt er i tråd med Ålesund kommune sin satsing på smart by.

Person ved flåte på land

Instituttleder Hans Petter Hildre er klar til å overvære sjøsetting av flåten.

Region Ålesund, med kommunene Ålesund, Sula og Giske, ble i 2019 målt på indikatorer for smarte og bærekraftige byer i regi av FN. Her kom regionen dårlig ut på målingene, men flåten som i dag er ankret opp i Brusdalsvatnet er et viktig tiltak for en smartere og mer bærekraftige vann- og avløpstjeneste.

Vannkvaliteten måles i sanntid

– Det unike utstyret på flåten skal hjelpe oss å finne viktige variabler som bestemmer kvaliteten i drikkevannskilden. Det måles hvordan kvaliteten forandrer seg fra bunn til overflate hver time, sier professor i vann og miljøteknikk, Razak Seidu.

Uregelmessigheter i vannet kan bli identifisert veldig tidlig, slik at det er mulig å utføre tiltak før vannet havner i kranen hjemme.

Simulering og digital tvilling

I tillegg vil dataene bli brukt til å utvikle en digital tvilling for Brusdalsvatnet, hvor det blant annet blir mulig å simulere operasjoner i infrastrukturen rundt vannkilden, før man utfører dem i virkeligheten.

Dette vil gi ekstra støtte og trygghet i overvåking av vannkvaliteten i drikkevannskilden.