Foto: Heidi Dokter/Store norske leksikon

NTNUs artikler er lest 5,9 millioner ganger siste år, det er en økning på 28% fra 2018.

Store norske leksikon er landets største nettsted for forskningsformidling, og har opptil 440.000 leste artikler hver dag. På tampen av fjoråret rundet leksikonet 800 fagansvarlige, og 92 av disse kommer fra NTNU. Årsoppgaven for NTNUs formidling i SNL er klar, og avslører at NTNUs artikler er lest 5,9 millioner ganger siste år, det er en økning på 28% fra 2018.

Anbefaler flere å melde seg til tjeneste

Eva Hofsli er overlege ved Kreftklinikken på St. Olavs, førsteamanuensis i onkologi ved NTNU, og fagansvarlig for kreft i SNL. Hennes artikler har blitt lest 339.000 ganger i 2019.

– Det finnes mange gode formidlingsarenaer, men jeg tror SNL har sin styrke i at det er fagfolk som står for innholdet. Det å formidle fagstoff til et bredere publikum synes jeg er en stor oppgave, sier hun i SNLs årsrapport for NTNU.

Ved årsskiftet sto imidlertid flere kategorier uten fagansvarlige, og redaksjonen jakter etter fagfolk som kan formidle kunnskap innen alt fra vitenskapsteori og internasjonal politikk, til bjørnefamilien eller angst- og tvangslidelser. Hofsli anbefaler flere ved NTNU å melde seg til tjeneste.

– Absolutt! Det er veldig positivt å holde seg oppdatert, også litt utenfor det spesielle fagområdet du jobber med til daglig, sier hun.

Les mer om fagansvarlige i SNL her.

Formidling gjort av NTNU

  • NTNUs artikler er lest 5,9 millioner ganger siste år (opp 28% fra 2018)
  • 92 fagansvarlige og fagmedarbeidere i leksikonet er tilknyttet NTNU
  • Disse fagansvarlige har ansvar for 189 fagområder og 10.444 artikler (1% færre artikler enn i 2018)
  • Fagansvarlige med flest lesere er: Aksel Tjora (236 artikler som er lest 495.894 ganger), Anders Waage (208 artikler, lest 435.020 ganger) og Brita Pukstad (353 artikler, lest 423.043 ganger)
  • I tillegg var 143 artikkelforfattere i leksikonet tilknyttet NTNU. Disse har skrevet til sammen 3.172 artikler
  • De mest leste artiklene er andre verdenskrig (fagansvarlig Gunnar D. Hatlehol, lest 91 586 ganger), bukspyttkjertelen(fagansvarlig Bjørn Olav Åsvold, lest 62 772 ganger) og Adolf Hitler (fagansvarlig Gunnar D. Hatlehol, lest 57 689 ganger).