NTNUs ledelse oppfordrer studenter som oppholder seg i Hong Kong om å forlate byen og reise hjem. Universitetet har i morges vært i kontakt med alle de fem som studerer i byen. To av dem er for tiden på reise i Vietnam. Alle fem har det bra, men på grunn av de usikre forholdene mener ledelsen at det er best at de forlater Hong Kong.

NTNU registrerer også at Utenriksdepartementet i sin reiseinformasjon understreker at situasjonen i byen kan endre seg på kort varsel.

De fem utvekslingsstudentene studerer ved Hong Kong Polytechnic university, som har avlyst alle forelesninger resten av semesteret. Studentene tilhører ulike teknologiske studieprogram ved NTNU. Internasjonal seksjon ved NTNU vil bistå med praktisk hjelp og betaler reisen om studentene ønsker å dra hjem nå. NTNU vil også prøve å ordne det slik at studentene kan bytte lærested og land hvis de ønsker det.

Kontakt for ytterligere opplysninger:

Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad, tlf. 951 02 153