NTNU er med i universitetsnettverket ENHANCE – European Universities of Technology. Nettverket ble torsdag 9. juli tildelt finansiering gjennom Erasmus+ for fem år.

Les pressemelding fra regjeringen

Les pressemelding fra Europakommisjonen

European Universites/De europeiske universitetene skal

  • være fyrtårn for høyere utdanning i Europa
  • utvikle en felles langtidsstrategi for utdanning
  • styrke koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon
  • og tilby grader som kombinerer studier i flere land

Les mer om tildelingen i Khrono

– ENHANCE er et unikt konsortium

Anne Borg. Foto.

Rektor ved NTNU, Anne Borg.

– Som et universitet med en teknisk-naturvitenskapelig profil er NTNU veldig glad for å være del av ENHANCE, et unikt konsortium som bringer sammen ledende teknologiske universitet og samarbeidspartnere fra næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Vi ser frem til å utvikle tilbud og initiativer sammen innen utdanning, forskning og innovasjon som vil komme våre studenter, ansatte, partnere og samfunnet til gode, sier rektor Anne Borg.

ENHANCE vil ha hovedfokus på hvordan teknologiske universitet i samarbeid med samfunnsaktører for øvrig kan bidra til en ansvarlig og bærekraftig samfunnsutvikling.

Dette er ENHANCE-nettverket

ENHANCE-nettverket koordineres av Technische Universität Berlin med følgende universiteter som samarbeidspartnere:

  • Politecnico di Milano
  • Warsaw University of Technology
  • RWTH Aachen
  • NTNU
  • Universitat Politècnica de València
  • Chalmers University of Technology

Nettverket har i første omgang fått finansiering i 5 år for å utvikle samarbeidet.