Nyskapende innovasjonssamarbeid mellom NTNU og Statens vegvesen vil sikre bedre vedlikehold av framtidens veinett.

Nasjonal transportplan viser at norsk transportsektor har behov for over 1000 milliarder kroner det neste tiåret. En del av disse ressursene vil gå til vedlikehold av eksisterende veinett. Statens vegvesen har nå signert unik avtale med NTNU om syv PhD-stillinger med fokus på innovasjon innen vedlikehold av vei. Disse nye PhD-stillingene skal bidra til økt kunnskap om hvordan arbeidet på eksisterende veinett kan gjøres en klimavennlig og kostnadseffektiv måte. Avtalen er del av prosjektet SMARTere veivedlikehold.

Veinettet står også overfor store trafikale og klimatiske påkjenninger, samt økte kvalitetskrav. Prosjektet vil derfor arbeide med utvikling av ny kunnskap, teknologi og arbeidsprosesser for å møte tidens krav til veinettet. Forskningen vil blant annet fokusere på hvordan digitalisering og maskinlæring kan bidra til det grønne skiftet. Med dette arbeidet har prosjektet et formål å være mer ressurseffektivt, både økonomisk og klimamessig.

En investering for fremtidens kompetanse om vedlikehold

Fokuset på klima og økonomi står i stil med SMARTere vedlikeholds langsiktighet. Oppstartprosjektet innebærer igangsettelse av sju PhD-stillinger innenfor prioriterte områder for Statens vegvesen. I tillegg vil prosjektet inkludere master- og bacheloroppgaver knyttet opp mot de sju doktorgradene. Dette skal sikre stor bredde- og dybdekompetanse tilknyttet infrastruktur, vedlikehold, digitalisering og innovasjon knyttet til vei. I tillegg vil det sikre at det er fremtidens aktører som danner denne nye kunnskapen, som de videre kan arbeide med i 40 år etter fullført utdannelse.

Unik tverrfaglig tilnærming til nytte for samfunnet

Tverrfaglighet på tvers av institusjoner, fakulteter og kompetanseområder er en fundamental del av SMARTere vedlikehold. PhD-stillingene involverer tre ulike fakulteter ved NTNU: fakultet for ingeniørvitenskap, fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk og fakultet for økonomi. Disse skal arbeide samlet i tverrfaglige temaområder og veiledningsteam. Dette vil legge til rette for helhetlig problemløsning, på tross av ulike faglige innfallsvinkler.

I tillegg integreres NTNUs Technology Transfer AS og to av NTNUs innovasjonsledere i prosjektet. Dette skal legge fokus på utviklingen av nye innovasjoner og tilegning av generell innovasjonskompetanse. Forskningsarbeidet skal håndtere problemstillinger som både gagner Statens vegvesen arbeid og NTNUs interesser. Organiseringen av prosjektet skal bidra til sterkere samspill mellom aktørene, med felles mål om å produsere forskning av høy kvalitet. Dette medfører robuste produkter, tjenester, prosesser og metoder til nytte for samfunnet.