Stålplater, fasadekledning og glass som eksploderer. Prosjektiler som fyres av mot betong og aluminium. Det kan gå voldsomt for seg i samarbeidet mellom SFI CASA på NTNU og Forsvarsbygg.

Av Sølvi Waterloo Normannsen

Forskerne i SFI CASA på NTNU har utviklet et langt og unikt partnerskap med Forsvarsbygg, og nå viser de seg fram på Forsvarskonferansen 2022.

For økt sikkerhet

Målet med all forskningen er økt sikkerhet og bedre beskyttelse. I ett av de nyere prosjektene forsøker forskerne å forstå mer av hva som skjer under eksplosjoner i lukkede rom. Masterstudenter var med på prosjektet sist vår, der rundt 30 sprengladninger ble detonert inne i et av Forsvarsbyggs testanlegg. Prosjektet er foreslått av Forsvarsbygg, og studentene ble fulgt tett opp av et aktivt team med veiledere fra begge sider.

Les mer om prosjektet her

Fasader som beskytter og isolerer

Stipendiat Kristoffer Aune Brekken jobber med å utvikle fasadekledning som tar så mye av kreftene fra en eksplosjon at de innvendige bærende konstruksjonene forblir uskadd. I tillegg kan dette benyttes som varmeisolasjon – uten at tykkelsen på veggen øker. Brekkens forskning ble nylig omtalt i Teknisk Ukeblad.

Platene kalles gjerne en offerkledning, og Brekken har testet en masse av dem i SIMLab´s 20 meter lange sjokkrør. Dette er en unik testrigg, der en driver fylles med luftrykk og kan simulere eksplosjoner av ulik styrke.

To personer i laboratoriet.

Foto: Vegard Aune/NTNU

Sikrere bygg og penger spart

En eksplosjon kan gi et enormt høyt, og svært kortvarig trykk. Dersom fasadeplatene kan ta av for lasten, kan de bærende konstruksjonene forbli uskadd. Dette gir tryggere bygg, som kan bli enklere og billigere å reparere i ettertid. Målet er at forskningen skal gi industrien et grunnlag for å utvikle denne typen kledning.

Til TU uttalte seksjonssjef Helge Langberg ved Forsvarsbygg, Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg: «Avhengig av detaljeringsnivå er beregningsmodeller og numeriske simuleringer viktig verktøy for å estimere og bedre forstå løsningers strukturelle integritet. Forsvarsbygg er partner i SFI CASA ved NTNU som er et verdensledende miljø for utvikling av slike verktøy.

Partnerskapet skaper en unik nærhet til kunnskapen og kompetansen som skapes, og gir Forsvarsbygg dermed et meget godt utgangspunkt for å utvikle de beste løsningene».

Enorm fart

Eksplosjoner, enten de skjer ved uhell eller terror, utløser alltid mulig skadelige fragmenter som slynges ut i enorm fart. Disse kan trenge gjennom byggematerialer, som for eksempel betong. Påkjenningene kan svekke bygg og konstruksjoner sin evne til å motstå trykkbølgen som kommer etterpå. SIMLab, som er vertskap for SFI CASA, har et løpende samarbeid med Forsvarsbygg for å komme fram til gode modeller for slike kombinertlaster med eksplosjoner og gjennomtrengende objekter mot betong.

Du kan lese mer om det lange samarbeidet mellom SIMLab/SFI CASA og Forsvarsbygg her.

NTNU og SFI CASA deltar på Forsvarskonferansen 2022, som arrangeres på Clarion Hotel & Congress Trondheim den 22 september. Det er gratis adgang for de 50 første påmeldte studenter.