Denne uken besøkte forsvarsministeren NTNU-studentene på Gjøvik for å få innsikt i hvordan deres kompetanse kan styrke Forsvaret i fremtiden. 

I underkant av to timer fra Oslo produserer studenter ved NTNU kunnskap for en bedre verden. På fremtidsfakultetet IE, studerer de informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

– Vi uteksaminerer omtrent to hundre studenter i informasjonssikkerhet hvert år, både her på Gjøvik og i Trondheim. Flere av disse får jobb i virksomheter som arbeider med Norges sikkerhet, sier instituttleder og førsteamanuensis, Nils Kalstad ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

Forsvarsministeren på besøk i et klasserom på Gjøvik, NTNU.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hadde invitert seg selv til Gjøvik i dag for å møte fremtidens sikkerhetseksperter. Foto: Martine Å. Markussen

Ettertraktet kompetanse

I et samfunn som digitaliseres i en rasende fart er det et skrikende behov for økt kompetanse innen digital infrastruktur og cybersikkerhet. Forsvaret er en av virksomhetene som trenger denne kompetansen.

– Vi må ta høyde for at et angrep på Norge kan være noe mer enn bare våpen. Det kan være cyberangrep mot kritisk infrastruktur eller utpressing etter datainnbrudd, sier Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Han har sett viktigheten av cyberutdanningen og forskningsmiljøet på NTNU og har invitert seg selv til å holde en forelesning for studentene på Gjøvik.

– Jeg er glad for at ministeren vil bidra til at studentene våre får et helhetsperspektiv rundt kompetansen de får her. En større politisk bevissthet er et stadig viktigere ledd i en utdanning innen informasjonssikkerhet, sier Nils Kalstad.

 

Ny langtidsplan

Hvert tredje år legger Forsvarsdepartementet frem en langtidsplan som beskriver oppdraget Forsvaret skal løse de neste fire årene. I den kommende langtidsplanen  vil cybersikkerhet være et svært viktig tema.

– Den siste tiden har vi erfart at et angrep på Norge og norske verdier kan komme i mange former. Oppdatert kunnskap om cybersikkerhet er avgjørende for at vi skal få en sikker digital fremtid, sier ministeren.

Forsvarsministeren ønsket innspill til den nye langtidsplanen da han møtte fagmiljøet på Gjøvik. Samtidig fikk studenten innsikt i hvordan Forsvarsdepartementet tenker om cybersikkerhet de kommende årene, og hvilken rolle de selv kan komme til å få.

– Jeg håper at jeg kan ta med verdifull innsikt og fagkompetanse tilbake til Oslo, sier Bakke-Jensen.

 

Studer cybersikkerhet ved NTNU

NTNU tilbyr flere utdanninger innen cybersikkerhet, også som etter –  og videreutdanning. Disse kan gjennomføres i kombinasjon med jobb.  

Om utdanning i informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.