Mer enn hundre forslag ble sendt inn i jakten på en ny, felles mastergradsring. Nå har juryen kåret vinnerne.

Det har lenge vært ønskelig med en felles ring for alle med mastergrad fra NTNU. I dag er en slik offisiell ring kun begrenset til noen utvalgte grupper, gjennom doktorgradsringen sivilingeniørringen. Både hos NTNU, NTNU Alumni og Studenttinget har ytret ønske om en slik felles ring.

Det ble i 2018 besluttet at NTNU skulle ha tre offisielle ringer, og at en mastergradsring skulle komme i tillegg til de to eksisterende ringene. Det ble også bestemt at det skulle lyses ut en designkonkurranse for å finne den perfekte tredje ringen i NTNUs samling. Det ble satt ned en jury som skulle vurdere bidragene.

Juryen har bestått av:

 • Carl Fredrik Lutken Shetelig (Juryleder), Dekan – Fakultet for arkitektur og design
 • Ole Petter Wullum, Førsteamanuensis – Institutt for design
 • Pernille Feilberg, Kommunikasjonsrådgiver – Fakultet for naturvitenskap
 • Eirik Lian, Senior rådgiver – Kommunikasjonsavdelingen
 • Åshild Adsen, Museumsdirektør – Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • Philip Lautin Jackson, Mastergradsstudent i arbeid og organisasjonspsykologi – Institutt for psykologi

Juryen har ikke vært offentlig kjent under prosessen, og de har blitt presentert alle bidragene anonymt. Juryens mandat har vært å velge og kåre vinnerdesignet, med premiering av 1. plass, 2. plass og 3. plass.

Bidragene ble vurdert utifra et sett med kriterier:

 • Konsept
 • Design/form
 • Materialvalg
 • Oppnåelse av målsetning
  • Favne alle mastergradstudier
  • Passe for begge kjønn
  • Produseres innenfor utsalgspris på 6.000 kr
  • Inngå sammen med de to andre NTNU-ringene

Bidragene

Det kom inn 100 bidrag innen fristen, og 3 bidrag ble avvist fordi de kom inn etter fristen. Juryen hadde tre jurysamlinger, og skulle selv evaluere bidragene mellom møtene. Etter en grundig gjennomgang og drøfting av bidragene har følgende design blitt kåret som vinnere av konkurransen:

Vinner: Möbius bånd
Designer: Mads Fikkan
Premie: 60.000 kr
Se bidraget her


Andreplass: Ringvirkninger
Designer: Ragne Victoria Kolaas Stauri
Premie: 30.000 kr
Se bidraget her


Tredjeplass: NTNU Fasett
Designer: Bjørn-Magnus Kristiansen
Premie: 10.000 kr
Se bidraget her

 

Veien videre

Nå skal det utvikles prototype av første- og andreplassen, Möbius bånd og Ringvirkninger, for å sikre at designene står seg fysisk og gjøre eventuelle justeringer for at den skal sitte godt på hånden. På bakgrunn av prototypene vil den endelige ringen velges.

Når vinneren er bestemt og prototypen klar, vil det utlyses en konkurranse på produksjon av den nye mastergradsringen. Ringen vil bli lagt ut for salg når denne prosessen er ferdig.