Bilde fra immatrikuleringen 2020.

25 699 hadde NTNU som førstevalg til høyere utdanning i 2021. Bildet er fra visning av digital immatrikuleringsseremoni i august 2020. Foto: Per Henning

154 088 har søkt seg til høyere utdanning via Samordna opptak i 2021. 17 %, eller 25 699, av disse har NTNU som førstevalg. Det er 6 216 flere enn UiO og 9 641 flere enn OsloMet, som har andre- og tredjeplass på listen.

Både Gjøvik og Ålesund har satt nye søkerrekorder i 2021, med hhv. 3196 og 1596 primærsøkere hver. Det gir en økning på 22 % for Gjøvik og 5 % for Ålesund. I Trondheim er det en marginal nedgang fra i fjor.

– Det er svært gledelig at NTNU opprettholder statusen som Norges mest populære universitet, sier prorektor for utdanning, Marit Reitan. Jeg er også veldig godt fornøyd med søkertallene til Gjøvik og Ålesund.

Marit Reitan

Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU. Foto: Thomas Høstad

Populære nykommere

NTNU har fire spennende nye bachelorstudier: Paramedisin, Elektrifisering og digitalisering, Medisinsk og biologisk kjemi og Automatisering og intelligente systemer, som alle har gode søkertall. Særlig populært er studieprogrammet Paramedisin på Gjøvik. Hele 502 søkere hadde dette studiet som sitt førstevalg. Det gir 16,7 primærsøkere pr. studieplass, noe som plasserer studiet klart i NTNU-toppen.

Bærekraft ga mange søkere

Noen enkeltprogram utmerker seg med store endringer: Navnebytte og målrettet markedsføring ga studieprogrammet Matvitenskap, teknologi og bærekraft en økning på 108% fra i fjor.

– NTNU er bærekraftsuniversitetet, og bærekraft er en grunnsten i våre utdanninger, sier Reitan. Jeg syns det er veldig stas at et studieprogram som profilerer seg på bærekraft får så god respons.

Pandemien kan ha gitt endring i søkermassen

For andre år på rad ser vi en markant økning i andelen eldre studiesøkere til NTNUs utdanninger. I kategorien «over 30 år» har søkertallene økt med 8 % både i 2020 og 2021.

– Det er nærliggende å tenke at økningen blant de eldste søkerne har en sammenheng med pandemien og folks arbeidssituasjon, sier Reitan.

Stor økning av internasjonale søkere

Man kunne jo tenke seg at studiesøkere var skeptiske til å velge studier i utlandet og at man ville se en nedgang av utenlandske søkere, men slik har det ikke gått. 9326 utenlandske søkere vil ta en mastergrad ved NTNU til høsten. Det er en økning på hele 38 % siden i fjor.

– Vi har fått oppsiktsvekkende stor økning av internasjonale søkere til masterstudier, sier Reitan. Vi vet ikke sikkert hva denne økningen skyldes, men man kan jo tenke seg at universiteter uten skolepenger kan være attraktive i et globalt presset arbeidsmarked. Jeg er glad for å kunne si at NTNU vil ta imot like mange internasjonale masterstudenter høsten 2021 som vi vanligvis gjør, gitt at de nasjonale retningslinjene åpner for innreise.

Litt opp og ned

Reitan er særlig glad for å se at helsefagene fortsetter den gode trenden fra 2020, med en økning på 6 %. Også realfagene har gjort det bra i 2021, med en økning på 9 %.

Både nasjonalt og ved NTNU går søkertallene til lærerstudiene ned. Nedgangen er størst på Grunnskolelærer 1.–7. trinn, som har 12 % færre søkere enn i 2020. Reitan understreker likevel at lærerstudiene fortsatt er populære ved NTNU:

– Grunnskolelærer 5.–10. trinn har 2,9 søkere pr. studieplass, og Grunnskolelærer 1.–7. trinn er på topp 20-listen over NTNU-studier. Vi skal ikke ha noe problem med å fylle studieplassene med høyt kvalifiserte kandidater, sier hun.

Flere av humaniora-fagene øker i popularitet: bachelorstudier i språk hadde en økning på 25 % og bachelorstudier i kategori historie øker med 24 %. Søknader til NTNUs teknologistudier holder seg på samme nivå som i fjor.

Pressekontakt

Ta kontakt med seniorrådgiver Nina Kotte for mer informasjon eller for avtale med prorektor for utdanning, Marit Reitan. Tlf. 92043742 eller nina.kotte@ntnu.no.

Mer om årets søkertall