NTNU øker satsningen på innovasjon med det nye entreprenørskapsprogrammet Entrepreneurs in Residence.

Gjennom Entrepreneurs in Residence-programmet (EiR) legger NTNU forholdene til rette for at et knippe erfarne seriegründere kan ta en ledende rolle i å etablere og utvikle nye grønne vekstbedrifter. Hensikten er at resultatene av avansert teknologisk forskning skal komme nasjonen og samfunnet raskest mulig til nytte. 

Tiåret for jobbskaping

NHO anslår i sin perspektivmelding at det er behov for å skape 250 000 nye private arbeidsplasser for å opprettholde velferden i 2030. Vi er med andre ord inne i tiåret for jobbskaping, og norske universiteter er en viktig brikke for å skape nye bærekraftige vekstbedrifter. Bærekraftig innovasjon er også sentralt i sammenheng med det grønne skiftet. Prorektor for nyskaping ved NTNU, Toril A. Nagelhus Hernes, mener dette er et viktig grunnlag for EiR.

— NTNU etablererer programmet «Entrepreneurs in Residence», hvor vi ønsker å knytte til oss fremragende entreprenører og erfarne industriledere, for å etablere unike teknologibedrifter med stort vekstpotensial, sier Hernes.  

En svært viktig faktor for at bedriftene skal lykkes gjennom en krevende oppstartsfase, er sammensetningen av bedriftens ledelse og teamet rundt. Gjennom EiR inviterer derfor NTNU entreprenører og industriledere med betydelig internasjonal erfaring inn i teamet, for å kunne foredle de beste idéene fra NTNU til samfunnsnyttige vekstbedrifter.   

Sjelden mulighet i internasjonal målestokk 

EiR-programmet koordineres av NTNU Technology Transfer (TTO). De har lang erfaring med og høy ekspertise innen å ivareta NTNUs immaterielle rettigheter knyttet til forskningsresultater. En forutsetning for prosjekter i EiR-programmet er at faktorer som finansiering, tilgang på immaterielle rettigheter og verifiserte forskningsresultater blir avklart og ivaretatt. Dette for at teamet skal komme raskt i gang med konkret utvikling.

NTNU TTO har tatt forholdsregler for å sikre at dette sikres på best mulig måte.

— Før vi nå lanserer programmet offisielt, satte vi i gang noen pilotprosjekter for å gjøre oss nyttige erfaringer, sier Anders Aune ved NTNU TTO.

NTNU har flere fag- og forskningsmiljøer i verdensklasse. Nå ønsker universitetet å komme i kontakt med erfarne entreprenører og industriledere som brenner for å utvikle løsninger til stor nytte for samfunnet. Dette vil være både norske og internasjonale kandidater med domenekunnskap og erfaring med å skalere en forskningsbasert startup 

Les mer om programmet her.