4 sykepleiestudenter jobber sammen med oppgaver rundt et bord. I bakgrunnen ligger en Anna-dukke på en sykeseng. Medisinsk uttsyr står langs veggene. Foto.

Totalt får NTNU 464 nye studieplasser. Helse- og sosialfag vil få 114 flere studieplasser. Se detaljert oversikt lenger nede i denne artikkelen. Foto: Tony Hall/NTNU

Da koronakrisen førte til at flere søkte høyere utdanning, foreslo regjeringen å opprette 4000 nye studieplasser. Nå er fordelingen klar og om revidert nasjonalbudsjett blir vedtatt vil NTNU få 464 nye studiplasser til høsten.

NTNU får de fleste av de 4000 nye studieplassene som fordeles mellom universiteter og høgskoler i Norge. Les pressemelding fra regjeringen:

Utdanningsløftet 2020: her kommer de nye studieplassene

114 studieplasser til helse- og sosialfag

114 flere studieplasser innen helse- og sosialfag der fordelingen blir slik:

  • 20 studieplasser innen medisin
  • 4 studieplasser til psykologi profesjon
  • 35 studieplasser sykepleier
  • 35 studieplasser videreutdanning sykepleier
  • 20 studieplasser innen andre helseutdanninger

60 studieplasser til lærerutdanninger

  • 50 studieplasser innen grunnskolelæreutdanning/lektor
  • 10 studieplasser innen lærerutdanning/pedagogikk

290 studieplasser til naturvitenskapelige fag

20 studieplasser til arkitektur og design

10 studieplasser innen fysisk planlegging

260 studieplasser innen matematikk, naturfag og teknologi

Fornøyd over uttelling, med ett unntak

Prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, sier til Universitetsavisa at hun er fornøyd med fordelingen av studieplassene, med ett unntak:

– Innen helsefag fikk vi stort sett det vi ba om, med det store unntaket innen medisinstudiet. At vi fikk bare halvparten der, er litt skuffende, sier Kjeldstad til Universitetsavisa.

I tillegg får universitetet 29 av totalt 250 nye rekrutteringsstillinger for å kunne ansatte flere stipendiater og postdoktorer.