Dokumentaren handler om utfordringen med å skape kjønnsbalanse i mange teknologiske fag og realfag. Den tar utgangspunkt i hvordan situasjonen er i Frankrike og Sveits, hvor det er stor mannsdominans i disse fagfeltene.

Dokumentarfilmen integrerer NTNU og Norge som et eksempel på at det er mulig å endre kjønnsbalansen ved å jobbe strategisk med rekrutteringstiltak.

– Det er flott at vi får internasjonal oppmerksomhet for arbeidet vi gjør på dette feltet og for de resultatene vi oppnår, sier prorektor Toril N. Hernes, som leder NTNUs utvalg for likestilling og mangfold.

– Selv om vi har mange gode tiltak, har vi også utfordringer og en lang vei å gå, ikke minst når det gjelder rekruttering av kvinnelige professorer. Det er viktig å ha et langtidsperspektiv og jobbe strategisk og systematisk med likestilling på alle nivåer. Dette er ikke gjort i en håndvending, sier Toril N. Hernes, som i dokumentaren intervjues om NTNUs likestillingstiltak.

Prorektor Toril N. Hernes leder NTNUs utvalg for likestilling og mangfold. Her blir hun intervjuet om NTNUs likestillingstiltak. Foto: Kai T. Dragland/NTNU

 

Jenteprosjektet Ada

Filmteamet har blant annet gjort opptak på Kybernetikk og robotikk. Dette er ett av de teknologiske studieprogrammene på IE-fakultetet hvor Jenteprosjektet Ada har jobbet aktivt i over 20 år med å rekruttere flere kvinnelige studenter.

Statistikk fra de siste 15 årene viser at andelen kvinnelige studenter har økt fra 7 prosent til 35 prosent i snitt på studieprogrammene Kybernetikk og robotikk, Elektronisk systemdesign og innovasjon, Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet samt Datateknologi.

Ada-prosjektet er oppkalt etter verdens første programmerer Ada Lovelace. Prosjektet ledes av Line Berg.

Rekruttering til vitenskapelige stilling

Dokumentaren presenterer også andre av NTNUs tiltak for å rekruttere flere kvinner inn i vitenskapelige stillinger, blant annet:

Startpakker for kvinner i faste vitenskapelig stilling (førsteamanuensis og professor/dosent) med under 25 prosent kvinneandel i disse stillingene på instituttnivå.

Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensis-/førstelektorstillinger.

NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger.

Det nye programmet IDUN – from PhD to professor som Forskningsrådet i fjor bevilget 9,3 millioner kroner til. Prosjektet ledes av Letizia Jaccheri.

Franske kvinnelige NTNU-forskere: Bedre muligheter i Norge

Filmteamet intervjuer et titall franske kvinnelige NTNU-forskere som sammenligner sine erfaringer fra fransk akademia og norsk akademia/NTNU. De foretrekker helt klart mulighetene som norsk akademia gir.

I tillegg til bedre muligheter for kvinner å gjøre vitenskapelig karriere, trekker de franske forskerne også fram at det norske velferdssystemet og mentaliteten i Norge bidrar til en langt større grad av likestilling.

– I Frankrike er det for eksempel kun 10 ukers svangerskapspermisjon etter fødsel, og det er ofte forventet at det er kvinnen som er hjemme med barna ved sykdom, sier Marie-Laure Olivier, administrativ leder ved Senter for Fremragende Forskning PoreLab.

– En graviditet er noe man gruer seg for å fortelle arbeidsgiveren om i Frankrike. Da jeg ble gravid med mitt første barn mens jeg var på intervjurunde for å bli ansatt i SINTEF, gruet jeg meg derfor til å fortelle min fremtidige SINTEF-leder om dette. Overraskelsen var derfor stor da jeg umiddelbart fikk lykkeønskninger fra sjefen, forteller førsteamanuensis Nathalie Labonnote ved NTNU og seniorforsker ved SINTEF.

Trøndervær og nordlysforventninger

Den franske journalisten som har sittet i foreskrevet koronakarantene i Trondheim, har med en viss bekymring fulgt med på det omskiftelige og regnfulle trønderværet. Det var derfor med stor glede for TV-teamet at Trondheim denne uka viser seg fra sin fineste værside.

Og i tillegg til godværsdager, er det også sjanse for TV-teamet å oppleve og filme NTNU og omegn i nordlys.