Kommunedirektør Astrid Eidsvik og viserektor Annik Magerholm Fet står ved postere som viser målene for universitetskommunene. Bildet er tatt i forbindelse med at Ålesund kommune blir en univeersitetskommune. Foto.

Ålesund kommune blir en universitetskommune når avtalen med NTNU i Ålesund signeres mandag 11. mai. F.v: kommunedirektør Astrid Eidsvik og viserektor Annik Margerholm Fet, NTNU i Ålesund. Foto: Børge Sandnes/NTNU

11. mai signeres den overordnede samarbeidsavtalen for Universitetskommunen Ålesund, hvor kommunen og universitetet samarbeider på tvers av sektorer.

Skrevet av: Børge Sandnes

– Vi skal samarbeide om innovativ bruk av teknologi og utvikling av kommunen som levende laboratorium og lærende samfunn, sier kommunedirektør Astrid Eidsvik.

Gjennom samarbeidet får kommunen tilført kunnskap og hjelp til å utvikle seg innenfor område som kommunen har stort fokus på – som bærekraftige løsninger, digitalisering og bruk av teknologi både til å effektivisere og utvikle tjenestene, sier hun.

Dette er den overordna avtalen mellom kommunen og NTNU i Ålesund og det formelle samarbeidet er nå på plass.

Stort steg videre for samarbeidet med kommunen

– Allerede i dag samarbeider NTNU og Ålesund kommune på en rekke viktige områder. Nå tar vi et stort steg videre ved at vi har inngått en gjensidig forpliktene avtale om faglig samarbeid, sier viserektor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet.

Hensikten er å bringe forsknings- og utdanningsmiljøene, næringslivet, offentlig sektor og sivilsamfunnet sammen for kreativt samarbeid.

Det handler om samarbeid på tvers av sektorer, innovativ bruk av teknologi og utvikling av byen som levende laboratorium og lærende samfunn.  

Det konkrete samarbeidet vil skje innenfor to delavtaler. Den første ble signert i januar 2020 innen smart helse og velferd og handler blant annet om oppbygging av primærhelsetjenesten som arena for forskning og nyskaping.

Samarbeid rundt smarte bærekraftige samfunn

I tillegg til den overordna universitetskommune-avtalen, skal NTNU og Ålesund kommune signere del 2 av delavtalene. Under tema smarte og bærekraftige samfunn har universitetet og kommunen allerede flere etablerte samarbeidsprosjekt.

– Vi har mange viktige og relevante forskningsprosjekt på områder som vann, digitalisering og smart sirkulær by, sier NTNUs rektor Anne Borg.

NTNU er også del av Ålesund framtidslab – U4SSC ip som kommunen og partnere fra næringsliv, akademia og andre offentlige instanser driver som en del av FNs program United for Smart Sustainable Cities. Her er det potensiale for samarbeid om mange interessante forskningsspørsmål.

– Ålesund kommune tok et kvantesprang for forskningen da de etablerte Framtidslaben United for Smart Sustainable City (U4SSC-ip). Dette har skapt et levende laboratorium av dimensjoner. Universitetskommune-avtalen skal bidra til at vi kan beholde en posisjon på verdenskartet ved at bærekraftdigitalisering og nyskaping er allerede godt forankret i samarbeidet vårt, sier viserektor  Magerholm Fet. 

Fordeler til studentene

Samarbeidet med Ålesund kommune vil også komme studentene til gode.

For våre studenter vil vi dessuten legge spesielt til rette for samarbeid gjennom bachelor- og masteroppgaver, praksisplasser, studentsommerjobber og andre tiltak av nytte for samfunnet rundt oss, sier viserektoren.  

Deler kunnskap

– Gjennom universitetskommunen demonstrerer, evaluerer og deler vi kunnskap for å svare på komplekse sosiale og teknologiske samfunnsutfordringer, sier Magerholm Fet.

Noen aktuelle utfordringer som avtalepartnerne står overfor er:

  • Hvordan kan kommunen utvikles i tråd med bærekraftsmålene og sikre de beste tilbud til sine innbyggere? 
  • Utdanning og arbeidsplasser for ungdommen?
  • Gode bomiljø for familier 
  • Hvordan takle eldrebølgen?  

Det å forstå og utvikle et lærende samfunn vil være av stor betydning for bærekraftig omstilling og verdiskaping ved inngangen til det siste tiåret av FNs 2030-agenda og bærekraftsmålene.

Samarbeidet rundt de to pilarene i Universitetskommune-avtalen, «Smarte bærekraftige samfunn» og «Smart helse og velferd», er valgt med omhu. De reflekterer gjensidige viktige områder av kommunens samfunnsoppdrag og regionens kompetansebehov, sier Magerholm Fet.