Personer i klasserom

Miljø og bærekraft er på agendaen for bedriftene fra Sunnmøre.

Bedrifter blir stadig oftere utfordret til å få bærekraft inn sine forretningsmodeller. Dette er bakgrunnen for at NTNU i Ålesund har utviklet kurset i «kapasitetsbygging innen bærekraft og miljøledelse», som ble holdt for første gang i vår.

–              Kurset tar sikte på å utvikle bærekrafts- og miljøledelse i organisasjoner gjennom å bygge kunnskap og bruke praktiske erfaringer, sier instituttleder på Institutt for internasjonal forretningsdrift, Hans Solli-Sæther.

Store bedrifter blant deltagerne

Blant deltakerne er sentrale bedrifter på Sunnmøre godt representert. Tafjord Energiarena har vært en pådriver for å få et slikt kurs på plass, og deltar sammen med flere av konsernets egne bedrifter som Tafjord Kraftvarme og Tafjord Marked. I tillegg er blant annet Ekornes, Devold og Hofseth Aqua deltagere.

Miljø og bærekraft på dagsorden

– At store bedrifter prioriterer dette kan tyde på at miljø og bærekraft er noe som står på dagsorden hos næringslivet i regionen, og at de ser verdien av å skaffe seg et kompetanseløft på området, tror Solli-Sæther.

Tafjord pådriver for kurset

Camilla Blom er leder i strøm bedrift hos Tafjord Marked, og har vært med å drive frem kurset.

– Her får bedriftene verktøy til å rapportere, forbedre og sette seg mål knyttet opp mot både ISO 14001 og mot FNs bærekraftsmål, sier Blom. Tafjord satser tungt på dette og har sendt fem av våre ansatte for å gjennomføre kurset og ta studiepoeng i miljøledelse.

Også deltagere fra Ekornes melder om godt kursutbytte, men ny kunnskap om blant annet FNs bærekraftsmål, miljøstyringsstandarder, miljøledelsesystemer og konkrete metoder for å finne løsninger.

– Det er bra med skjerpet fokus på bærekraft, og vi har med oss gode verktøy vi kan bruke i arbeidshverdagen, sier Corporate Social Responsibility Manager Solveig Gaundal.

Brennende engasjement

Deltagerne synes kurset kombinerer praktiske verktøy og forskningsbasert teori på en god måte.

– Og så er det en opplevelse med gode forelesere med et brennende engasjement for miljøfaget, og det smitter over på oss studentene, avslutter Camilla Blom.