Studentersamfundet i Trondheim har i mange år jobbet for å realisere planene om et nybygg. Nå bevilger NTNU de 40 millionene som mangler i finansieringen, og sørger for at spaden endelig kan settes i jorda.

Trondheims studentmasse har vokst de siste årene, og er nå på vel over 40 000 studenter. Dette har dessverre ført til at kapasiteten på det populære, runde røde huset har blitt sprengt for lengst. Planen er å øke publikumskapasiteten fra dagens 2500 til omkring 4000 plasser, gjennom en utvidelse bakover mot Gløshaugen.

Prosjektet har en kostnadsramme på 165 millioner kroner. NTNU har tidligere bevilget 30 millioner kroner til utbyggingsprosjektet. Nå gir universitetet ytterligere 40 millioner til prosjektet. Blant de økonomiske bidragsyterne er også Trondheim kommune, Studentsamskipnaden og studentene selv — gjennom Velferdstinget — representert.

— Studentmiljøets bærebjelke

Rektor Anne Borg påpeker hvor viktig Studentersamfundet er for studentmiljøet i Trondheim. Hun omtaler Studentfrivilligheten som selve bærebjelken i Trondheim som studieby. Dette gjelder spesielt den aktiviteten som springer ut fra Studentersamfundet.

— De siste månedene har vi fått en kraftig påminning om hvor viktig de sosiale møteplassene er. Derfor mener vi at dette er en god investering, som vil komme alle studentene til gode i lang tid framover, sier rektor Anne Borg.

Utvidelsen av Studentersamfundet er også et element i arbeidet med å samle NTNU Trondheim på et campus. Universitetet ser for seg et aktivt sambruk mellom Studentersamfundet og campus. Spesielt gjelder dette fagmiljøene innenfor kunst, arkitektur og musikk, som etter planene vil få plasseres rett ved siden av Studentersamfundets nybygg.