NTNU har besluttet å betale regninger raskere for å hjelpe bedrifter i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette er ett av flere tiltak i den nasjonale dugnaden.

NTNU mottar fakturaer for ca 230 millioner per måned. Den største andelen kommer fra ulike leverandører som universitetet kjøper utstyr og tjenester fra.

Portrettfoto. Ingrid Eide

Ingrid Eide. Foto: NTNU

For universiteter og andre offentlige instanser er betalingsfristen vanligvis 30 dager. Nå har NTNU besluttet å halvere betalingstiden for å hjelpe bedrifter med likviditeten i en tid hvor næringslivet sliter på grunn av koronakrisen.

– Vi vil prøve å hjelpe bedrifter og leverandører som er i en vanskelig situasjon og har problemer med likviditeten. Vi er en stor organisasjon og har muligheten. Dette er ett av våre bidrag til den store dugnaden, sier leder for økonomiavdelingen ved NTNU, Ingrid Eide.

250 leverandører

Antall bankkontoer det utbetales til i måneden er ca 2200. Av disse er det 250 ulike leverandører. Resten er refusjoner for ikke-ansatte, tilskudd og stipend (som alle har kontant forfallsdato).

NTNU mottar gjennomsnittlig 13.200 fakturaer per måned, og ca 80 prosent av disse kommer fra de de 250 leverandørene.

– Vi kjøper alt fra lab.utstyr, medisinsk utstyr, rotter, griser, kontorekvisita, roboter, maskiner, bøker, tidsskrifter, mobilabonnement, ulike lisenser, verkstedmateriell, mat til bevertning, blomster, husleier, innkjøp til drift av bygninger, utstyr til rørlegger, snekker, maler, heis, elektro, renholdsprodukter, forteller Merete Aagesen, seksjonssjef ved Servicesenter for økonomi ved NTNU.

Flere universitet og andre store organisasjoner som Statsbygg tar nå det samme grepet som NTNU for å bistå næringslivet.