Listen over verdens mest siterte forskere; «The ISI/Web Science Highly Cited Researchers list” inkluderer i år hele syv NTNU-forskere.

Blant disse syv finner vi Volker Krey, Daniel Moran og Richard Wood, som alle er tilknyttet program for industriell økologi ved institutt for energi- og prosessteknikk. Denne listen inkluderer også nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser, samt økonomen Thomas Choi og den tidligere ansatte statistikeren Håvard Rue.

Forskerne fra program for industriell økologi studerer relasjonen mellom miljøpåkjenninger som klimaendring, og sosio-økonomiske tendenser som eksempelvis livsstil eller teknologi. Dette programmet har de siste 20 årene bidratt med viktig perspektiver på globaliseringen av verdenssamfunnet.

Bærekraft er en prioritet

Rektor ved NTNU, Anne Borg, har uttalt at anerkjennelsen av de syv forskerne er både vel fortjent og inspirerende.

— Dette er fantastisk. Gratulerer til våre utmerkede forskere. Dere er en inspirasjon for oss alle, skriver rektoren i en gratulasjonstekst.

Professor Helge Brattebø, direktør for NTNU Bærekraft, forteller at det er høyt verdsatt og bemerkelsesverdig med hele tre forskere fra program for industriell økologi. Han bemerker at NTNU har et stort forskningsfokus på bærekraft, og han er ikke overrasket over å se tre forskere fra programmet på listen.

— Den samme gruppen hadde fire professorer på forårets liste, og er en av de internasjonalt ledende gruppene på sitt felt, sier Brattebø.

The ISI/Web of Science Highly Cited Researchers 2020 analysis innbefatter artikler publisert og sitert fra 2009 til 2019, og som ved slutten av 2019 var blant den øverste prosenten innen sitt år og fagfelt. Listen består av 6389 forskere, hvorav 3,896 faller innenfor et bestemt felt og 2,493 kategoriseres som tverrfaglige.