Når FNs klimapanel offentliggjør hovedfunn fra delrapport tre mandag 4. april, er hovedforfatter og NTNU-professor Anders Hammer Strømman på podiet under den norske lanseringen i Oslo.

Av Maren Agdestein

– Det har vært givende og lærerikt å bidra til arbeidet med FNs klimapanel, og ikke minst intenst. Nå er håpet at vi får god oppmerksomhet omkring innholdet også i en uoversiktlig verdenssituasjon, sier Strømman.

– Skal vi nå klimamålene, må vi mobilisere internasjonalt.

Løsninger

FNs klimapanel (IPCC) er inne i sin sjette rapportsyklus, og delrapport 3 vektlegger løsningene og hvordan vi kan begrense klimaendringene på en bærekraftig måte. I den sjette hovedrapporten er Anders Hammer Strømman hovedforfatter i kapittel 10 om transport.

Det er seks hovedforfattere fra norske forskningsmiljøer presenterer de viktigste funnene på lanseringen. Rapporten overleveres til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Mer enn 700 eksperter fra 90 land deltar i arbeidet med sjette hovedrapport fra FNs klimapanel, som består av tre delrapporter og en synteserapport.

Jobber i grenseflaten

Strømman er professor i industriell økologi ved NTNU, og jobber i grenseflaten mellom teknologi, industriell økologi og klimaforskning.

Du kan også møte Strømman på Ungdommens klimatoppmøte i Trondheim 7. april , NTNU Kveld på Dokkhuset i Trondheim 21. april og gjesteforelesning på campus Ålesund 2. mai.

Følg lanseringen 4. april her

Kontaktpersoner:

Anders Hammer Strømman

Espen Sletvold (pressekontakt)