– Dette er svært gledelig, sier Anne Borg, prorektor for utdanning.

Erasmus Mundus er et samarbeidsprogram for europeiske institusjoner på masternivå, hvor universiteter og høgskoler går sammen i konsortier for å tilby et felles program og en felles grad. Graden tilbys av et konsortium bestående av minimum tre høyere utdanningsinstitusjoner fra tre land. Hovedintensjonen er å styrke og fremme det europeiske utdanningsområdet.

Anne Borg. Foto: Per Henning/NTNU

I tillegg til utdanningsinstitusjoner består konsortiene av partnere fra nærings- og arbeidsliv.

Vi vurderer Erasmus Mundus studieprogramsamarbeid som et godt verktøy for å fremme og styrke utdanningskvaliteten vår. Gjennomslag for søknader av denne typen er et kvalitetsstempel. Derfor oppfordrer vi til deltakelse i slike program og er stolte over at fagmiljøene får gjennomslag, sier Anne Borg.

Dette er NTNU-prosjektene som har mottatt støtte:

To av prosjektene er nye, ett er en videreføring.

    • Marine and maritime Intelligent Robotics (nytt)
    • Erasmus Mundus Master of Science in Environmental Contamination and Toxicology (nytt)
    • Computational Colour and Spectral Imaging – coordinator (videreføring)

– Når det gjelder de tre programmene som nå er innvilget, passer disse tematisk med våre satsinger innen havrom, IKT og bærekraft. Generelt er programmene knyttet til sterke fagmiljø ved NTNU, sier Anne Borg.

Computational Colour and Spectral Imaging

Konsortiet koordineres av NTNU, nærmere bestemt fagmiljøet ved the Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory i Gjøvik, og er videreføring av to tidligere Erasmus Mundus-programmer (CIMET og COSI).

Følgende universiteter er med: University of Eastern Finland, Université Jean Monnet Saint-Etienne (Frankrike) og Universidad de Granada (Spania). I tillegg består konsortiet av 21 assosierte partnere, deriblant Norsk Elektro optikk AS og Huddly AS i Norge.

Programmet har mottatt støtte til 69 studentstipend i og utenfor Europa.

Viktig for utvikling av fagmiljøene

Jon Yngve Hardeberg

– Erasmus Mundus-programmene har vært svært viktige for fagmiljøet ved Fargelaboratoriet ved NTNU i Gjøvik, sier professor Jon Yngve Hardeberg som har en nøkkelrolle i Erasmus Mundus i Gjøvik.

– Dette har gitt oss mulighet til å undervise og jobbe med veldig dyktige studenter fra hele verden, med interesse og etter hvert kompetanse innen vårt kjerneområde. En hel rekke prosjektoppgaver og masteroppgaver har resultert i forskningspublikasjoner. Vi ser også at studentene er attraktive internasjonalt både innen akademia og i industri (eksempelvis bedrifter som Apple, Google, Hewlett-Packard, L’Oreal, Ericsson, Vilmorin).

– En signifikant endring i det nye COSI-programmet er at vi har tatt over ledelsen og at alle studentene nå skal komme til Gjøvik i første semester, sier Jon Yngve Hardeberg.

Prorektor Anne Borg understreker at det er flott at Master of Science in Computational Colour and Spectral Imaging har NTNU i Gjøvik som koordinatorinstitusjon.

Marine and maritime Intelligent Robotics

Konsortiet koordineres av Université de Toulon (Frankrike) med følgende partnere: NTNU, Universidade de Lisboa (Portugal) og Universitat Jaume I de Castellon (Spania). I tillegg består konsortiet av hele 54 assosierte partnere, og fra norsk side er følgende med: Blueeye Robotics AS og Water Linked AS.

Programmet har mottatt støtte til 88 studentstipend i og utenfor Europa.

Erasmus Mundus Master of Science in Environmental Contamination and Toxicology

Konsortiet koordineres av Universidad del Pais Vasco (Spania) med følgende partnere: NTNU, Université de Liege (Belgia), Universidade do Porto (Portugal) samt franske Universite de Bordeaux og Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Også dette konsortiet har også mange partnere, blant annet Norsk institutt for vannforskning, UiT og UNIS. Dette konsortiet har 57 assosierte partnere.

Programmet har mottatt støtte til 88 studentstipend i og utenfor Europa.

Solid kvalitetsstempel

Deltakelser innenfor EUs utdanningsprogram Erasmus+ er et uttalt mål i NTNUs internasjonale handlingsplan 2018-2021, og medvirkning i konsortiesøknader i tilknytning til Erasmus Mundus Joint Master Degrees faller selvsagt inn under dette. Fakultetene redegjør i sine søknader for søknadsdeltakelsenes merverdi for sine respektive fagmiljøer. Det er et solid kvalitetsstempel når de når opp i konkurransen ved disse EU-tildelingene, sier Anne Borg.