Ifølge Fagfornyelsen 2020 skal svømmeundervisning i grunnskolen gjennomføres utendørs. En NTNU-basert  bok skal nå ruste svømmelærere for den nye læreplanens krav.

– Vi må lære elevene å gjøre egne risikovurderinger og ta vare på seg selv og berge andre. Ikke bare på skolen, men også på fritida,

Dette sier førstelektor Egil Galaaen Gjølme ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Han har nettopp kommet med boken «Utendørs svømme- og livredningsopplæring» og er leder for forskningsgruppa «Water Competence». Gjølmes bok kommer i kjølvannet av den nye læreplanen Fagfornyelsen 2020. Her ligger fokuset på at svømme- og livredningsopplæring skal foregå utendørs. Av den grunn er flere kommuner i gang med å etterutdanne lærerne slik at de skal føle seg trygge på at de kan ta gjennomføre undervisninga utendørs.

Egil Galaaen Gjølme, førstelektor ved Institutt for lærerutdanning (NTNU). Foto.

Egil Galaaen Gjølme ønsker at barn og unge skal oppleve gleden ved å kunne oppholde seg ved, i og på vann. Foto: Monika S. Nyhagen/NTNU

Tilpasser svømmeundervisning til ekte problem

Tall fra Redningsselskapet viser at altfor mange drukner i Norge. Gjølme mener at skolen har et ansvar for å gjøre at eleven er selvstendig og kan ta vare på seg selv og andre. Med dette er det nødvendig å ruste barn for realistiske svømmesituasjoner.

— Det er ingen vits i at skolen nekter barna å svømme ute dersom de løper til badevannet så snart skoleklokka ringer. Tvert imot – vi må lære elevene å svømme, gjøre egne risikovurderinger og ta vare på seg sjøl på fritida, sier Gjølme.

Boka har med ordet «Utendørs» i tittelen nettopp av den grunn at det meste av vannaktiviteter skjer ute. Tradisjonelt har svømme- og livredningsopplæringen foregått innendørs, men det er ikke der ulykkene skjer. I 2020 omkom 88 personer som følge av drukning. Dette er to flere enn i 2019. Sju av de som druknet i 2020 var barn og unge i alderen 7–25 år. Tallene viser også at ulykkene skjer i sjø, innsjøer og elver. Ingen av ulykkene har skjedd i basseng.

Lærerstudenter som svømmer i Nidelva. Foto.

Egil Galaaen Gjølme gjennomfører sitt undervisningsopplegg med lærerstudenter i Nidelva. Foto: Thomas Høstad/NTNU

— Utfordre motet deira til å tøye eigne grenser

Sammen med medforfatterene, har Gjølme erfart at både lærere og elever er veldig fornøyde med utendørs undervisning.

— Noen elever synes selvsagt at det er kaldt, men det er også en del av poenget. Det står faktisk i læreplanen at faget skal «utfordre motet deira til å tøye eigne grenser», og da kan et slikt undervisningsopplegg være skreddersydd.

En gjenganger hos de lærerene som Gjølme har møtt, er en usikkerhet rundt hvor godt de vil mestre å holde undervisningen trygg. Derfor har forfatterene arbeidet mye med å veilede lærerene i trygg undervisning, og det er blant annet to hele kapiteler i boka som omhandler HMS-arbeid.

Den ferske boken til Gjølme gir en grundig innføring til fagfeltet, og er skrevet for lærere, studenter, instruktører og de som arbeider i frivillige organisasjoner. Boken er en antologi, og med seg har Gjølme fått 13 bidragsytere som kommer fra NTNU, Nord universitet, Norges idrettshøgskole og Norges Livredningsselskap.

— Det er flinke fagfolk som skriver i boka som gir en relativt god spredning på tema. Boka presenterer både empiri og teori og tar for seg opplæring i et autentiske vannmiljø. Alt fra læringsteori, førstehjelp til pedagogikk og omvendt undervisning, sier Gjølme.

Forside på boka Utendørs svømme- og livredningsopplæring.

Integreres i lærerutdanningen

Lærerstudentene ved NTNU blir grundig forberedt på den nye svømmeundervisningen gjennom både teori og praksis. Dette får de dokumentert gjennom både vitnemålet og et eget VÅTTKORT-kompetansebevis, som Redningsselskapet og Norges Padleforbund bruker. Studentene får også øvd seg i å lage undervisningsøkter, HMS-planer og øve seg på å ta selvstendige risikovurderinger i ulike vannmiljøer. Gjølme ser positivt på at boka kan bidra til å redde liv. Likevel avhenger dette også av at lærere gjør en innsats for å utvikle sin egen kompetanse, også etter fullført utdanning, sier Gjølme.