EIT Health Scandinavia, en del av de største biovitenskapelige initiativene verden over, utvider sitt nettverk til å omfatte Norge når NTNU nå tiltrer som  partner.

Ved utbruddet av pandemien utviklet forskere ved NTNU en ny testmetode for Covid-19. Denne nye testen ble raskt oppskalert og ble et viktig verktøy for å ha kontroll over viruset i Norge. Denne Covid-19-testen brukes nå internasjonalt, og er et godt eksempel på den medisinske innovasjonsaktiviteten ved NTNU.

NTNU slutter seg til EIT Health-nettverket, med Norway Health Tech (NHT) som en strategisk partner, der NHTs sterke nettverk vertikalt integrerer helseøkosystemet og gir et unikt samarbeidsgrunnlag for å tilskynde og levere innovasjon til å transformere helsesektoren.

NTNU har et internasjonalt fokus, med en hovedprofil innen vitenskap og teknologi. Universitetet er kjent for sitt nære samarbeid med industri og helsevesen. Det er Norges største universitet med over 40 000 studenter og 8 000 ansatte.

– Vi er veldig glade for å bli med i EIT Health og samarbeide med internasjonale partnere som deler felles ambisjoner om å øke antall innovasjoner, kommersialiseringer , samt oppstartsbedrifter fra akademia, slik at vi styrker bærekraftige helsetjenester. Å bidra til bedre helse og helseomsorg stemmer godt overens med NTNUs visjon om «kunnskap for en bedre verden», sier Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for innovasjon ved NTNU og professor i medisinsk teknologi.

Gjennom samarbeidet med Norway Health Tech vil NTNU engasjere hele det norske helseteknologiske økosystemet.

– EIT Health gir våre medlemsbedrifter unike muligheter til å skalere og nå nye markeder, og vi er glade for å være en del av dette arbeidet. Som et av de største biovitenskapelige-initiativene verden over, er EIT Health et økosystem uten sidestykke, en perfekt motor for å bringe innovasjon til helsesektoren. Dette styrkes ytterligere av partnerskapet med NTNU. En perfekt match mellom industri og akademia, sier Lena Nymo Helli, administrerende direktør i Norway Health Tech.

– NTNU i kombinasjon med Norway Health Tech er et sterkt tillegg til EIT Health-nettverket, med innovasjoner inkludert nobelprisvinnere i fysiologi eller medisin og nye testmetoder for COVID-19. Med NTNU som  partner i samarbeid med NHT, styrkes det skandinaviske partnerskapet ytterligere og dekker hele det norske helseøkosystemet, sier Erik Forsberg, administrerende direktør EIT Health Scandinavia.