NTNU åpnet i dag et kontor i Oslo som skal tilby etter- og videreutdanning og gjøre NTNU mer tilgjengelig for næringsliv og offentlig sektor på Østlandet.

De fleste av NTNUs tidligere studenter holder til i østlandsområdet. NTNUs videreutdanning blir nå langt mer tilgjengelig for den store gruppen potensielle deltakere som bor og jobber der.

– Arbeidslivet endrer seg raskt, blant annet som følge av digitalisering og robotisering. NTNU opplever stor etterspørsel etter etter- og videreutdanning. Å gjøre det mulig å lære hele livet er en viktig del av samfunnsoppdraget som NTNU skal satse enda mer på, sier konstituert rektor Anne Borg.

NTNUs hovedprofil er naturvitenskap og teknologi. Etableringen møter den store etterspørselen etter videreutdanning innenfor feltene. I tillegg vil NTNU tilby videreutdanninger innenfor fagområder som økonomi og ledelse, skole og utdanning, helse og omsorg.

Åpen dør inn til NTNU

Næringsliv og offentlig sektor som ønsker samarbeid med NTNU om kompetanseheving og forskning, møter også her en åpen dør inn til NTNU. Gjennom frokostmøter og andre arrangementer skal de få innblikk i nyere forskning og møte fagekspertise.

– Kontoret i Oslo gjør det enkelt å komme i kontakt med NTNU. Jeg er døråpner inn til NTNUs fagmiljøer for bedrifter og virksomheter som ønsker kompetanseheving, sier Camilla Roede Skevik, som leder kontoret.

Tekna og NHO positive til etableringen

Tekna – Teknisk-naturvitenskaplige forening er positiv til at NTNU etablerer et kontor for etter- og videreutdanning.

– Våre medlemmer har lenge etterlyst fleksible og arbeidslivsrelevante etter- og videreutdanningstilbud for dem med høyere utdanning og vi er glad for at NTNU nå styrker seg på dette området, sier samfunnspolitisk direktør i Tekna, Monica Tjelmeland.

– Det er den avanserte kompetansen som vil bli etterspurt når vi skal løse våre store samfunnsutfordringer og sørge for et bærekraftig arbeidsliv med lønnsomme og klimavennlige arbeidsplasser. Vi ser at det innenfor kritiske områder som IT-sikkerhet, haster med å få på plass et bedre tilbud, sier Tjelmeland.

Også Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) ser positivt på etableringen.

– NHO er opptatt av at universitets- og høyskolesektoren må bidra mer aktivt til bedriftenes økende behov for etter- og videreutdanningstilbud. Våre bedrifter melder om stort behov for kompetanse på mange kritiske områder. Norske bedrifter står overfor viktige samfunnsoppdrag i årene som kommer knyttet til å utvikle grønne løsninger og håndtere den digitale transformasjonen, sier områdedirektør for politikk i NHO, Mari Sundli Tveit.

Mer informasjon

NTNUs kontor i Oslo

Se flere bilder fra åpningen

Se video fra åpningen av kontoret

Les reportasje på viderebloggen.no: NTNU etablerer seg i Oslo