Torsdag 2. september åpnet Gruva – Norges største areal for studentinnovasjon – på Campus Gløshaugen i Trondheim. Arealet skal fungere som en møteplass for NTNUs studentinnovatører, på tvers av fag, emner og fakultet.

Gruva er en del av Oppredningen, som er et helt bygg tilegnet universitetets innovasjonsmiljø. Som Norges største innovasjonsareal for studentinnovasjon, vil Gruva være en møteplass for både studenter, ansatte, offentlige aktører og industripartnere. Åpningen ble gjennomført som en del av universitetets innovasjonsdager, med besøk av både politikere, næringsliv og akademia. I sin tale på åpningen sammenlignet prorektor for nyskaping, Torill Nagelhus Hernes, det å åpne Gruva med åpningen av OL på Lillehammer i 1994.

– Jeg føler meg litt som Gerhard Heiberg da han åpnet OL på Lillehammer i 1994. Fryktelig stolt og veldig spent på hvor mye gull, sølv og bronse som vil komme ut av denne gruva framover.

Gruva vil først og fremst være en møteplass for samarbeid og samspill om studentinnovasjon, men arealene skal også brukes for å kunne samle relevante fagmiljø på et sted. Hernes forteller at Gruva skal være et rom hvor studenter fra ulike fagmiljø kan jobbe sammen på tvers av fag, emner og fakultet, også med eksterne partnere, tett på organisasjonene jeg nevnte tidligere og sterke samfunnsvitenskapelige og teknologiske miljø.

– På den måten ønsker vi å løfte vårt entreprenørskapsmiljø opp blant Europas beste, sier Hernes.

Et miljø i vekst

Studentinnovasjonsmiljøet på NTNU er en ansamling av ulike organisasjoner, utdanningsløp og bedrifter, som alle jobber med å skape kunnskapsbasert innovasjon. Gjennom oppstartsbedrifter og nye produkter, går studentene fram som sentrale drivkrefter i å omgjøre kunnskapen som utvikles ved NTNU til konkrete innovasjoner som samfunnet får direkte nytte av. Rektor Anne Borg påpeker akkurat dette behovet for entreprenørskap fra studentene som et viktig formål bak det nye innovasjonsarealet, hvis prislapp ligger på 10 millioner kroner.

– Målet er at alle unge som «går med en gründer i magen, skal velge NTNU som studiested», for her kan du kombinere høykvalitets studier med høykvalitets entreprenør- og grunderskap, sier Borg i sin tale under åpningen.

Blant de enhetene som skal ha Gruva som sitt hjem er studentorganisasjoner som FRAM og Spark*, så vel som studieprogram som NTNUs entreprenørskole og det tverrfaglige emnet Eksperter i Team. Samtlige av disse aktørene bidrar kontinuerlig til både oppstartsbedrifter og produkter, og listen over suksesshistorier blir lengre og lengre for hvert semester. For eksempel var hele 16 av mottakerne for Forskningsrådets studentinnovasjonsordning STUD-ENT bedrifter fra NTNU, blant 24 mottakere som hver seg fikk én million kroner.