Fotografi av Edvard og May-Britt Moser, mot svart bakgrunn.

Foto: TITT Melhuus/ Kavli Institute for Systems Neuroscience

NTNU henter hjem to priser når Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) samles for si tradisjonstunge «høytidsdag» i februar. Heidrun Åm fra institutt for sosiologi og statsvitenskap mottar DKNVS´vitenskapelige pris for yngre forskere innen humaniora.

Gunnerusmedaljen er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste hederstegn. Medaljeserien ble innstiftet i 1926, og sies å være Norges eldste. Det er kun medlemmer av DKNVS som kan nominere kandidater, og forslaget må støttes av to andre medlemmer av selskapet. May-Britt Moser er den tredje kvinnen i medaljens historie til å motta den.

For å få Gunnerusmedaljen må man oppfylle ett eller flere av disse kriteriene:
Fremragende vitenskapelig innsats på ett eller flere felt
Utvikling av vitenskapelige institusjoner hjemme eller ute
Spesiell innsats til fremme av vitenskapen
Fortjenstefullt virke til beste for DKNVS’ formål og fremgang

Storeslem for NTNU

Gunnerusmedaljen er ikke den eneste prisen NTNU henter hjem fra høytidsmøtet i slutten av februar. DKNVS´vitenskapelige priser til yngre forskere deles ut til to forskere, innen humaniora og naturvitenskap. Prisbeløpet er på 75.000 kroner. NTNUs Heidrun Åm mottar prisen innen humaniora, og Evandro Fei Fang fra UiO mottar prisen innen naturvitenskap.

DKNVS´vitenskapelige priser til yngre forskere stiller følgende krav:
Prisvinner må være under 40 år ved utdelingen
Prisen går til norske eller utenlandske forskere ved norske forskningsinstitusjoner
Prisvinnere må ha dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats
Prisvinneren må ha oppnådd særdeles gode resultater innen dine fagfelt

Heidrun Åm er en talentfull og produktiv yngre forsker. Hennes forskningsfelt er teknologi og samfunnsendring. Gjennom sin forskning viser hun stor bredde, selvstendighet og originalitet, med spesielt fokus på koblingen mellom humaniora og teknologi.

På sine hjemmesider begrunner DKNVS beslutning om Åm slik:
«Heidrun Åm mottar prisen innen kategorien humaniora. Heidrun Åm er en talentfull og produktiv yngre forsker. Hennes forskningsfelt er teknologi og samfunnsendring. Gjennom sin forskning viser hun stor bredde, selvstendighet og originalitet, med spesielt fokus på koblingen mellom humaniora og teknologi. Forskningen omfatter kunnskapsproduksjon og demokratisk deltakelse knyttet til nano- og bioteknologi, bærekraftig energi og forskningspolitikk. Hun retter sine forskningsspørsmål mot store og viktige samfunnsutfordringer: Hva skal Norge leve av i framtida, og hvilke tekniske, økonomiske og sosiale omstillinger vil det kreve? Hvem tar ansvar for rettferdig fordeling av offentlige forskningsinvesteringer slik at de kommer samfunnet til gode? Å studere forhandlinger mellom sosiale, politiske og teknologiske faktorer på den måten er et gjennomgående trekk ved hennes forskning og ligger i forkant av forskningsfeltet teknologi og samfunnsendring.

Heidrun Åm har ledet flere store forskningsprosjekter, blant annet i satsingen Digitalt Liv, og hun er med i NTNUs Stjerneprogram. Åm er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.»