Fra Al-laben på NTNU. Foto: Geir Mogens

Hovedmålet er å gjøre Norden til et globalt knutepunkt i forskning, utdanning og innovasjon på AI.

NTNU er den norske representanten i Nordic Five Tech, et nordisk samarbeid omkring forskning, utdanning og innovasjon. Nå skal medlemmene samarbeide enda tettere innenfor feltet kunstig intelligens, eller AI.

– Dette samarbeidet passer perfekt med NTNUs ambisiøse mål innenfor kunstig intelligens. Vårt eget Norwegian Open AI Lab (NAIL), med sin forskning og sine industripartnere, vil få klare fordeler av og vil bidra til samarbeidet med Nordic Artificial Intelligence Network. Nettverket vil utnytte mulighetene og kompetansen i vårt eget laboratorium bedre gjennom et tettere og mer strukturert samarbeid med ledende universiteter i Danmark, Finland og Sverige. Dette nettverket vil ikke bare fokusere på å drive forskningen fremover, men vil også baseres på felles verdier og sammenlignbare fordeler i de nordiske samfunnene, som åpenhet, tillit og en teknologisk orientering, sier Bjarne Foss, prorektor for forskning ved NTNU.

Ledende universiteter

Den nordiske Five Tech-alliansen består av ledende tekniske universiteter i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Alliansen kunngjør i dag at den etablerer det nordiske kunstige intelligensnettverket – Nordic AI Network.

De mange mulighetene som kunstig intelligens bringer med seg er av stor global interesse. Nettverket vil samle og utnytte den ledende kompetansen i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Det nordiske AI-nettverket starter arbeidet allerede i år. I de kommende årene vil medlemmene dele utdanningsressurser, samarbeide på alle nivåer og prøve å finne den beste praksisen og forretningsmodeller for samarbeid med industrien.

Global interesse

Aktivitetene vil kommunisere hvor langt nordiske institusjoner er kommet innenfor arbeidet med kunstig intelligens og skaffe konkurransedyktig finansiering på nasjonalt og europeisk nivå.

– Kunstig intelligens vil forandre verden og Norden må være en del av dette enorme skiftet. Å skape kompetanse fra hele landet under en paraply gjennom det nordiske AI-nettverket er et viktig skritt for å gjøre Norden til et globalt knutepunkt innen kunstig intelligens. Vi er veldig glade for å lansere dette nettverket og bygge opp aktiviteter i de kommende månedene, sier Ilkka Niemelä, leder av Aalto-universitetet i Finland.

Nordic Five Tech består av Aalto University, Chalmers University of Technology, Danmarks Tekniske Universitet, KTH Royal Institute of Technology og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Alle disse har forskningsinstitutter og sentre dedikert til AI. Beslutningen om å skape det nordiske AI-nettverket ble gjort på møtet mellom Nordic Five Techs ledere 26. april 2019.